Horoskop, Dnevni horoskop, Nedeljni horoskop, Mesecni, Godisnji, Ljubavni i Uporedni horoskop :: horoskop-e Astro Community ::

Login

Inspiracija

Psihološka pobuna

 Revolucionarna psihologija, Psihološka pobunaNeće smetati da podsetimo naše čitaoce da postoji u nama samima jedna matematička tačka. Neosporivo, takva tačka se ne nalazi ni u prošlosti, niti u budućnosti. Neko koji želi da pronađe tu misterioznu tačku, treba da je traži ovde i sada, u samom sebi, baš u ovom trenutku, ni sekudu ranije, niti sekundu kasnije. Dve grede Svetog Krsta, Vertikalna i Horizontalna, sastaju se u toj tačci... Nalazimo se, znači, trenutak za trenutkom, ispred dva puta: Horizontalnog i Vertikalnog. Evidentno, da je Horizontalni „smešan“, na njemu se kreću „Visente i svo mnoštvo“, „Viljegas i svi koji stižu“, „Rajmondo i ceo svet“. Jasno je da je vertikalan različit; to je put inteligentnih buntovnika, put Revolucionara.

Last Updated on Monday, 07 November 2011 23:00

Hits: 1467

Meditacija "Hleb za mudraca"

Šta je meditacija?
Na tajanstvenom frontispisu hrama iz Delphi-a (Delfia) u živom je kamenu urezana grčka maksima koja je kazivala NOSCE TE IPSUM, "Čoveče, spoznaj samoga sebe i spoznaćeš Univerzum i bogove". Studija samoga sebe, vedra refleksija, jasno je da do kraja vodi ka tišini i ćutanju pameti. Kada je pamet u tišini i čuti, ne samo na površinskom nivou, intelektualnom, već u svim i u svakom od 49 odeljinja podsveti, onda sledi novina, oslobađa se Eencija, Savest i sledi buđenje duše, ekstaza, samadhi (samadi).

Last Updated on Monday, 07 November 2011 23:00

Hits: 1512

Unutrašnja stanja

Kombinovati unutrašnje stanje sa spoljnim događajima znači da umeš inteligentno da živiš. Svaki događaj, da bi se inteligentno doživeo, traži odgovarajuće unutrašnje stanje, specifično. Ali, nažalost, kada ljudi žele da preispitaju život, misle da se ovaj sastoji, isključivo, samo od spoljnih događaja. Bedni ljudi misle da ako se neki određeni događaj ne bi odvio, njihov bi život bio bolji. Pretpostavljaju da im je sudbina bila protivna i da su izgubili priliku da budu srećni. Oplakuju ono što su izgubili, plaču za onim što su ispocenjivali, okrivljuju stare prepreke i nepogodnosti. Ljudi neće da shvate da vegetirati ne znači živeti i da sposobnost svesnog postojanja, isključivo, zavisi od kvaliteta unutrašnjih stanja Duše…

Last Updated on Monday, 07 November 2011 23:00

Hits: 1292

Život

Na terenu praktičnog života pronalazimo stalno kontraste koji začuđuju. Imućni ljudi, sa raskošnim rezidencijama, i puno prijatelja, pate ponekad stravično... Ponizni proleteri od motike i lopate ili osobe srednje klase, dešava se da ponekad žive u potpunoj sreći. Mnogih je arhimilionera koji pate od seksualne impotencije i bogatih matrona koje gorko oplakuju neverništvo muževa. Zemaljski bogataši izgledaju kao orlovi u zlatnim kavezima, u našim danima ne mogu živeti bez “ličnog obezbeđenja”. Državnici vuku za sobom lance, nikada nisu slobodni, svugde putuju okruženi ljudima, nauružanim do zuba.

Last Updated on Monday, 07 November 2011 23:00

Hits: 1343

Zakon Karme - Zakon Uzroka i Posledice

Reč "Karma" jeste hinduski izraz iz sanskritskog jezika, znači zakon uzroka i posledice. Postoji još i takozvani zakon Dharma (Darma) koji u prevodu znači: nagrada, bonitet, rekompenzacija. Karakteristike sadašnje egzistencije (ovog života) ubeležene su u knjizi našeg života, koju smo mi sami napisali svojim delima iz prošlih egzistencija. Kada ćemo se jednom zapitati "Kakva će biti moja buduća egzistencija?" bolje bi bilo da se zapitamo "Kako živim u mojoj sadašnjoj egzistenciji?" zato što, sve što danas radimo imaće posledice u sledećoj egzistenciji. Sve ono što nam se sada dešava, prijatno ili neprijatno, posledica je naših konkretnih prijatnih ili neprijatnih dejstava iz prošlosti.

Last Updated on Monday, 07 November 2011 23:00

Hits: 1707

Osuđivati samoga sebe

Esencija, koju svaki od nas nosimo u svojoj unutrašnjosti, dolazi odozgo, sa Neba, od zvezda. Nepobitno, sjajna Esencija dolazi od note „LA” (Mlečni put (Via Lactea), od Galaksije u kojoj živimo). Skupocena Esencija prolazi kroz notu „SOL” (Sunce ) i potom kroz notu „FA” (Planetarna zona), ulazi u ovaj svet i upada u samu našu unutrašnjost. Naši su roditelji stvorili potrebno telo kako bi dobili ovu Esenciju koja dolazi od Zvezda. Intenzivno radeći nad samim sobom i žrtvujući se za naše bližnje, vratićemo se pobednički u dubokom nedru Uranije. Mi živimo u ovom svetu radi nekog cilja, radi nečega, radi nekog specijalnog činioca. Evidentno, u nama postoje mnogo stvari koje treba da ih opazimo, da ih ispitamo i da ih razumemo, ako stvarno težimo da znamo nešto o nama samima, o našem sopstvenom životu.

Last Updated on Monday, 07 November 2011 23:00

Hits: 1282

Jednostavno DOBAR život

Nekoliko snažnih instinkata, i nekoliko jednostavnih pravila, nas zadovoljava. Život može biti neverovatno komplikovan, ako mu to dopustite. Predlažem da stvari pojednostavimo. Citat Tič Nat Hana koji sam ukrao za svrhu naslova ovog teksta, je najkraći vodič za život koji ćete ikad trebati:
‘Smejte se, dišite i idite lagano.’
Ako svoj život živite po ovim rečima, ići će vam vrlo dobro. Za one kojima je potrebno malo više reči vodilje, destilovao sam par lekcija koje sam I sam naučio (do sada) u par rečenica, više podsetnika.
I kao uvek, ova pravila su smišljena da bi se kršila. Da nije tako, život ne bi bio nikakva zabava.

Last Updated on Monday, 30 July 2012 06:31

Hits: 1560

Pogrešna stanja

Nesumnjivo, prilikom strogog opažanja samoga Ja, dokazuje se da je uvek hitno i neodložno da činimo kompletnu logičnu diferencijaciju između spoljnih događaja praktičnog života i intimnih stanja savesti.  Trebamo hitno znati gde se nalazimo u datom momentu, kako u vezi sa intimnim stanjem savesti, tako i u vezi sa specifičnom prirodom spoljnog događaja koji nam se dešava. Život je sam po sebi serija događaja koji uzastopno slede u vremenu i prostoru. Neko je rekao: “Život je lanac patnji kojeg ga čovek, zamršenog, nosi u Duši”. Svako je slobodan da misli kako hoće; je verujem da efemernim zadovoljstvima prolaznog trenutka uvek slede razoračenja i gorčina. Svaki događaj ima svoj karakterističan specijalan ukus i unutrašnja stanja su takođe različita; to je nesumnjivo, nepobitno.

Last Updated on Monday, 07 November 2011 23:00

Hits: 1179

Najbolji cilj je nemati cilj

Saveti za život bez ciljeva
Neću vam dati kako da priručnik za življenje bez ciljeva – to bi bilo apsurdno. Mogu vas naučiti šta da radite – morate pronaći sopstveni put.
Ali mogu sa vama podeliti neke stvari koje sam naučio, u nadi da će I vama biti od pomoći:
Krenite malim koracima. Ne morate drastično transformisati svoj život u želji da živite bez ciljeva. Za početak samo živite par sati bez predhotno zacrtanih ciljeva ili koraka akcije. Za vreme tih par sati, pratite svoju strast. Čak I da odvojite samo I samo sat vremena, videćete razliku.

Last Updated on Monday, 24 October 2011 07:00

Hits: 1632

DrDule Design © Spicum.com. All rights reserved.

Top Desktop version

Threesome
Creampie
Blowjob
Blowjob
Threesome
Orgy
Blowjob
Orgy
Blowjob
Blowjob
Orgy