Horoskop, Dnevni horoskop, Nedeljni horoskop, Mesecni, Godisnji, Ljubavni i Uporedni horoskop :: horoskop-e Astro Community ::

Login

Venera

Retrogradna Venera

Venera, vladar ljubavi, lepote i harmonije, ima kao simbolkrug duha nad krstom materije. Duh se spušta u manifestaciju materije, daklekreativan život. Kada se forma stvara od duha, nastaje nešto lepo, kao što svešto čovek stvori, izvire iz eteričke prirode. Posredstvom Venere, lepote,harmonije i ljubavi, u čovekovom duhu može se pronaći put ka materiji. Kada jeVenera retrogradna, ta progresija, kao i kod Merkura, se preokreće i čovek zavisiod forme da bi aktivirao duh. Ukoliko se materijalna strana života manifestujeu iskustvu s formom u prethodnim inkarnacijama, postoji tendencija da se prekoduha poništi sve što postoji u realnosti. Forma materijalne strane dominira kodsvih retrogradnih planeta, pošto osoba stalno pokušava da dokuči svu karmu kojuje u prošlim inkarnacijama kristalizovala u materiji.

Osoba sa retrogradnomVenerom više posmatra život nego što u njemu učestvuje. Važno je shvatiti da uVenerinom simbolu nedostaje polumesec duže i zbog toga se Veneri pripisujeintimni deo harmonije čovekove prirode, dok Neptun, koji poseduje polumesec duže,pruža čoveku iskustvo svekolike lepote iz kosmičkog izvora. Gde god da senalazi duža kao svesna sila, lična strana čoveka je uvek podređena. Stogavidimo da se kroz Neptuna manifestuje mnogo davanja. Međutim, kad god se dužane ispoljava kao svesna sila, lična strana čovekove prirode uvek dobijaprednost. Zbog toga se toliko okrećemo Veneri zarad ličnog ispunjenja.Retrogradna priroda to proširuje do te mere da osoba razvija veoma jakureakciju na sve što joj se dešava u životu, sudeći o svakom događaju, okolnostii vezi onoliko koliko je voljena ili koliko je prikraćena za ljubavno iskustvo.Stoga, opšti efekat retrogradne Venere se oseća na onoj ličnoj strani životakoja se ne hrani posredstvom duže, već pokušava da napravi formu od vrhunskogduha. Kao rezultat toga, komandu preuzima materijalna ili fizička sfera.

 

KARAKTER OSOBE SA RETROGRADNOM VENEROM
Karakter osobe sa retrogradnom Venerom je znatnodrugačiji od osobe sa Venerom u direktnom kretanju. Postoji tendencija da sepotisne bol, delovanjem na unutrašnjem planu, što bi Venera u direktnomkretanju pokušala da manifestuje spolja. Retrogradna Venera često ne samo dastvara taj bol, već ima tendenciju i da poveća njegov efekat. U ovom životu jeprenaglašeno nesavršenstvo u ljubavi. Ovoj osobi ljubavni život nije lagan. Preteranosamouverena, obično se pita da li joj drugi ukazuju onoliko pažnje koliko toprema sebi sama čini. Budući da nije uvek sigurna u to šta voli a šta ne voli,ima tendenciju da doživi procep između življenja i iskustva života u svesti.Može biti zaljubljena do ušiju a da to ne shvati godinama pošto se vezaraskine. Prolazi kroz iskustvo mnogih sličnih obrazaca ponašanja koji suuređeni tako da bi se nipodaštavala u realnosti koju smatra istinskineophodnom. Uvek se javljaju poteškoće sa suprotnim polom, jer pokušava da podsvesnoobnavlja buduće veze da bi se mogle uskladiti u obrasce njene prošlosti. Ovupoziciju prati velika nesigurnost, jer osoba stalno pokušava da se uskladionako kako misli da će se približiti drugima. Međutim, kada to učini,polusvesno nastavlja da ljude tera od sebe tako da je niko ne upoznaje dovoljnodobro da bi mogao da ugrozi i ono malo sigurnosti na kojoj je uspostavila svojidentitet. Ova pozicija teži da učini život introvertnijim, pošto se osobasputava od sreće, mukotrpno pokušavajući da je dostigne.

 

KARMA RETROGRADNE VENERE
Kada je Veneraretrogradna, osoba sa sobom nosi veliki nesporazum u ljubavi iz prošlog života.Obično je postojao tako jak bol da se sada odriče punog doživljaja bogatstva ljubavi,jer se plaši da će ponovo biti toliko povređena. Bez obzira na to da li jeosoba muškarac ili žena, u sadašnjem životu ima veliku teškoću u odnosima sasuprotnim polom. Dok pokušava da živi u sadašnjosti, bezgranično vraća sećanjena ljubav iz prethodne inkarnacije, koje joj neprestano izmiče. Reaguje nasadašnjost kao da u stvari živi u prošlosti. U tom smislu je koncentrisana najednu tačku u vremenu i, bez obzira na to šta čini, teško pravi ikakav pomakkojem teži. U horoskopima muškaraca to ponekad ukazuje na karmu vezanu za homoseksualnost.Međutim, čak i homoseksualnost ima stupnjeva, rangiranih od otvorenog muškarcakoji pokušava da homoseksualnost politički poturi svetu, sve do muškarca kojine želi čak ni da čuje tu reč u svom prisustvu, jer je oženjen, ali koristisvaku priliku da izbegne žene da bi dokazao svoju muškost. Ovaj potonji tipmuškaraca je ona vrsta osoba čiji se život okreće oko prijatelja koristećimasku društava, klubova, hobija i drugog, kao izgovor za izbegavanje žena. Udruštvu može biti osoba od poštovanja, ali je i dalje latentni homoseksualac. Umanjoj meri slične reakcije nalazimo kod žena sa retrogradnom Venerom. Najuočljivijakarmička slika je da osoba, bilo muškarac bilo žena, ima snažnu težnju da neveruje osobi koja joj nudi ljubav, misleći da osobe koje to čine obično imaju prikrivenenamere.

©Martin Šulman

DrDule Design © Spicum.com. All rights reserved.

Top Desktop version

Threesome
Creampie
Blowjob
Blowjob
Threesome
Orgy
Blowjob
Orgy
Blowjob
Blowjob
Orgy