Horoskop, Dnevni horoskop, Nedeljni horoskop, Mesecni, Godisnji, Ljubavni i Uporedni horoskop :: horoskop-e Astro Community ::

Login

Saturn

Spoznaja Saturna

Prva planeta koja spada u grupu vidljivih planeta je Saturn. Unutar jednog kruga, Saturn ima svoje mesto u 10. znaku, znaku Jarca, što je i znak njegovog sedišta. Međutim, pored toga, on ima još nekoliko mesta koja su ključno važna za njegovo postojanje. To je 10. znak od 10. znaka, što je 7. znak ili znak Vage, gde je mesto njegove egzaltacije. Ako se posmatra ono što je preko puta toga, to je 1. znak, Ovan, znak njegovog pada, i nasuprot znaka u kome je njegovo sedište, Jarca, nalazi se znak Raka, gde je Saturn u izgonu. Dakle, Saturn zauzima četiri ključne pozicije unutar jednog primarnog kardinalnog krsta. On definiše taj krst kao takav, kao glavni simbol koji negde i nosi na vrhu (kada se posmatra njegov simbol) i formira ono što je očito kvadrat. Kvadrat je ono iza čega Saturn, između ostalog, svakako stoji, ali pored njega, takvu sliku ima još jedino Mars. Mars naime zauzima po istim ovim pozicijama kvadratnu formu. On formira svoje sedište u 1. znaku, egzaltaciju u 10. znaku, izgon u 7. znaku i pad u 4. Kvadrat stoji iza obe ove planete. Svakako se uzima da je Mars po prirodi kvadrat, da je sam po sebi zgusnuti kvadrat. Za Saturna se pak smatra da je njegova pozicija primarno vezana za konjunkciju, iako on ima određene elementa kvadrata, i sve ono što se naziva negde malefičnim, svakako se vezuje za ove dve planete. Saturnova priroda je konjunktivna po svemu, zato što je primarno vezan za 10. kuću, odnosno za istu onu koja je i jedan. To je jedan sa nulom. Ali ako se govori o prirodi kvadrata Marsa, i prirodi kvadrata Saturna, može se reći da je tipičan Marsov kvadrat onaj kvadrat koji je rastući. Dakle, ne aplikacioni, već rastući kvadrat ili kako se to zove u astrologiji dekster kvadrat, desni kvadrat. To je onaj koji ide od prirodne konjunkcije, ka prirodnoj opoziciji. To je ono što bi činilo Marsov kvadrat. Dakle Mars u svom desnom kvadratu, rastući, dolazi u tačku svog pada. To je ono što bi njega činilo malefičnim i što bi mu davalo posebnu prirodu pada. Ako bi išao u levi kvadrat, on bi išao u znak svoje egzaltacije. To svakako daje uvid da se razume da će svaki levi (sinister, opadajući) kvadrat kod Marsa imati simboliku koja ima tendenciju da uspe u životu, ali onaj koji je rastući, u prirodi Marsa govori o padu.

Slična stvar je i kada se govori sa druge strane za Saturna. Naime, Saturnov kvadrat bi bio onaj koji je opadajući, dok bi rastući bio onaj koji bi predstavljao pre svega Marsovu prirodu. Jednostavno rečeno, Mars će svoju malefičnost izraziti u rastućem kvadratu, a Saturn u opadajućem, zato što je 4. znak od znaka sedišta Saturna, znak Ovna, a to je znak pada Saturna. Stoga, kada bi se pravila fina razlika između Marsovog i Saturnovog kvadrata, Marsov kvadrat je rastući kvadrat, a Saturnom opadajući. Tek, jedan i drugi nose ovu ključnu priču, ovog važnog velikog krsta. Mars i Saturn su veoma srodni i veoma slični. Njihova priroda je definisana i time, što sve ono što je Mars u mladosti, postaje Saturn u starosti. Saturn je ništa drugo nego vrlo odrastao Mars. On je ono što se događa u vremenu. Jer ako je Mars jedan, on egzaltira u deset, i on teži da postane Saturn. On ide ka Saturnovom znaku. Sve što je Saturn danas, je samo posledica nekadašnje akcije ili nekadašnjeg Marsa. Priča o Marsu i o Saturnu je defakto priča o uzroku i o posledici. Nivoi uzroka, nivoi uzročnog delovanja postoje na nivou Marsa. Nivoi posledičnog, na nivou Saturna.

Potrebno je posmatrati mitologiju. U tom modelu primarni Mars, primarna slika uzroka, uzročna konstelacija, je konstelacija Perseja. Primarna posledična konstelacija, je konstelacija Herkula i ovo je slika o uzroku i o posledici. Ovo je primarna slika zakona karme koji je rukovođen sa ove dve planete. Ne može se posmatrati Saturn, a da se ne gleda Mars, jer je nemoguće znati odakle uzrok dolazi. Da bi neko shvatio Saturna, neophodno je da razume Marsa. Oni su u jednom uzajamnom delovanju. I kakva je to posledica o kojoj govori Saturn? O čemu on govori kroz Marsa? On govori o svemu onome što je vezano za vreme, i jedan zakon koji je veoma širok, koji je veoma veliki, koji je toliko veliki koliko najdalji čovekov vid može da dosegne. To je najdalja planeta koju ljudi vide. On obuhvata širu stvarnost koja može da se dokuči i govori o tome da sve što neko učini, sve što uradi, konačno mora da padne. Svaka simbolika Marsa, konačno dolazi u svoj pad. I Saturn u 1. znaku nosi sećanje na padanje, jer je Saturn u padu u znaku Ovna. Padanje je zakon gravitacije. Padanje je ono čime Saturn konačno vlada. I on kaže – „ako se baci nešto, koliko god to bilo u jednom trenutku gore, negde će pasti.“ I ta sila koja upravlja tako da sve stvari budu privučene jednom težišnom tačkom, jednim težištem, jeste upravo definisana Saturnom. Vrlo prost zakon, ali vrlo prožimajući, sveobuhvatan, koji se ne može ni na jedan način izbeći. Gde god da se nalazimo u Svemiru, uvek smo u gravitacionom polju. Možda nismo na svakom mestu u gravitacionom polju Zemlje, ali u nekom polju uvek jesmo. Ne treba zaboraviti da ako se uđe u polje izvan Zemlje, i dalje se kruži u gravitacionom polju, ne samo Sunca, već u gravitacionom polju Galaksije kojoj Zemlja pripada. Ono što je fascinantno kod Saturna, to je, što gde god on vukao neku akciju da padne, on je zapravo samo dovodi u red. On je samo dovodi u to kretanje koje je sveprožimajuće, koje kaže da se svako biće kreće oko svoje ose brzinom koja je oko 1 mah, da se kreće oko Sunca brzinom koja je oko 108 000 km/h, da se kreće oko Galaksije preko 700 000 km/h. On svaku akciju čoveka baca u te krugove po kojima se čovečanstvo kreće. Sve ovde pada, ali ne pada u inerciju, već samo dolazi u tu tačku koja se naziva tačkom inercije, tačkom kojom rukovodi gravitacija, ali koja kaže šta je ispravno, koja govori o tome da je čitav prirodni zakon, da je čitav Kosmos, upravljen po tome, odnosno, da svaka akcija koja u sebi ne sadrži modele gravitacionog kretanja ima za posledicu prisilno dovođenje u tu tačku, u tu gravitaciju. Prisilno onoliko koliko bilo šta što nije izgrađeno u skladu sa gravitacijom, pada. Šta god da se postavi, ako ne poštuje zakon gravitacije, ono pada. Svaka kuća koja se gradi, sve što se pravi, bilo koja akcija čoveka, od toga da stoji, pa i bilo šta drugo da radi, u sve to je uključen zakon gravitacije. Jer, ako nije uključen, sve to će pasti. To su zakoni koje je neophodno poštovati. Stoga, sam oblik nečega već daje inteligenciju toj stvari, zato što je u obliku bilo čega što se pravi, u obliku svega što se radi, od oblika zgrade, formiranja čoveka, šoljice kafe, uključen zakon gravitacije. Ako nije u redu, to pada. Saturn nas podseća na to uvek. U svakom trenutku gravitacija mora da bude uređena, a ako nije, on je dovodi u tu tačku koja je u skladu. Stoga, da li jedna akcija natusa može da bude potencijalno neispravna? Natus može probati, ali on ga uvek vraća u to. I šta onda svaki aspekt Saturna u horoskopu govori drugo, nego o sili gravitacije, o jednoj sili koja natusa vuče u tačku kojoj ne može da se odupre. Ni na koji način. Ne postoji mogućnost. Neko možda hoće da se odupre sili gravitacije na Zemlji? Hoće da ode dalje? Opet će kružiti u sili gravitacije, samo ne Zemlje, nego nečeg drugog, četvrtog, petog. Bilo čega. To je zakon kojim je definisano sve što postoji. Stoga je Saturn jedna forma, jer upravlja gravitacijom koja je neminovno vezana za materiju. On je forma iz koje se uči. On je forma koja je inteligentna. On predstavlja inteligenciju oblika. Svaki oblik, jednako je inteligencija, jednako je sudbina. Šta god da se posmatra, svojim oblikom već nosi inteligenciju, budući da je u sve unesen zakon kruženja u ovom Svemiru, što je zakon ustrojstva, što je potpuno polje znanja, polje ispravnosti. Ceo kod koji čovek ima, glasi – „Postojim, dakle stvaram!“ Svojim postojanjem, oblikom svog fizičkog postojanja, gravitacijom svoga tela, stepenom napetosti unutar fizičkog nervnog sistema što je duboko nesvesna aktivnost, čovek potpisuje da je saglasan sa sudbinom. Potpisuje da je saglasan da stvari idu tim tokom. Ono što je potpis, to je oblik ljudskog postojanja, to je oblik unutar nervnog sistema koji oblikuje sve. Dovoljno je pogledati lik nekoga i znati njegovu sudbinu. Sve je sadržano unutar tih mikro grčeva koji formiraju oblik. To je osnova nauke o simbolima iz koje se zna da već sam jedan oblik nosi priču, nosi sudbinu. To je polje koje astrolozi izučavaju. Oni to mogu zvati vreme, mogu tražiti gravitaciju unutar vremena, posmatrati kako su tela na nebu bila postavljena u jednom vremenu, gledaju i u drugo, i u treće, i iz toga, iz te inteligencije oblika vremena, izvlače inteligenciju čoveka, bića, izvlače oblik. Misterija života je, što sve što ima oblik ima i inteligenciju. Nosi priču. Nosi poruku. Astrolozi su potencijalni tumači svega, svake stvari. To je nivo u kome Saturn deluje. To je nivo Saturnovog postojanja. On je zajedno sa Marsom, uvek, samo je pitanje posledice on, a pitanje uzroka je Mars. Mars egzaltira u svom 10. znaku, a sam Saturn egzaltira u svom 10. znaku. Drugim rečima, da bi Mars došao do znaka Vage, on mora da ide preko znaka Jarca, a ako pokuša direktno da uskoči u znak Vage, onda će se naći u svome izgonu. Marsova priroda, priroda akcije, je prava linija i on hoće da ide direktno, da jedan ide najdirektnije i Mars kaže – „moj put je pravi, on je prav i to je najkraći put!“ Svako će reći da je najkraće rastojanje između bilo koje dve tačke prava linija, međutim Saturn kaže da nije. On kaže da je najkraće rastojanje upravo ta kriva linija i to je ono što je Marsu strašno teško da razume. Zašto Saturn kaže – „kriva linija“? Zato, što da bi se došlo do znaka Vage, mora se boraviti u Jarcu, postati Saturn, da bi onda Saturn mogao da dođe u znak Vage i da on doživi egzaltaciju preko ovoga. Ispravnost svega nikada nije u direktnom, već u indirektnom. Ispravno kretanje bilo čega u jednom odnosu nikada nije direktan put, nego je indirektan, a taj indirektan je zapravo kosmički direktan. Ono što ljudi zovu indirektom u uobičajenom životu, u sebi podrazumeva strpljenje koje postoji, koje Marsu često nije drago, koje Mars često ne razume, To je sposobnost da se bude istrajan, da Mars može da traje. Kakav je to Mars koji sagori jako brzo? To je onaj koji trči direktno. On izgubi snagu strašno brzo, ali istrajan Mars je onaj koji ima kretanje jednako kosmičkom. Kosmičko kretanje je kružno, stoga se ono čini indirektnim u svakodnevnom životu, ali kružno kretanje je najkraće rastojanje između bilo koje dve osobe, ako se pod rastojanjem računa i sudbina. Ako se ne računa sudbina, onda se može pokušati direktno. Onda se upada u izgon. Razumeti Saturna, Marsu je dato samo ako nauči stranu akcije. Mora da je sveobuhvatna akcija, ne sme da bude ona koja pokreće cilj, a promaši sve ostalo. Saturn zna da ne promaši ništa unutar svoje akcije. Stoga jedan Mars ide preko Saturna i dalje stiče svoje znanje. Onaj ko razvije takvog Marsa, neće imati problem sa gravitacijom. Kada neko postigne da mu je gravitacija jednaka nuli, to samo znači da je njegovo delovanje u potpunosti usklađeno sa kretanjem oko svoje ose, oko Sunca, i Sunca oko Galaksije. Da se kreće upravo tom brzinom, na taj način, i da kroz njega zapravo prolazi njegovo više JA, vrlo direktno, da je postavio kanal gde je njegov nervni sistem potpuno opušten. Nema nikakvu gravitaciju unutar njega, on je potpuno opušten. Kao da je u bestežinskom stanju, a zapravo jurca kroz Svemir upravo onom putanjom o kojoj Saturn govori. Zato je on gospodar prstenova. Zato je on Saturn. On upravlja krugovima. Minimum tri kruga su ona u kojima se u svakom trenutku ljudi nalaze. Kružeći oko svoje ose, kružeći oko Sunca, kružeći oko centra Galaksije. Ova tri kruga su ono ka čemu su sve molitve čoveka uvek bile upućene. Uvek su dosezale u jedan od tih krugova. Ako natus može biti veoma tih, da može da ne meša svoju aktivnost sa aktivnošću Svemira, već da se uskladite sa njom, tada se njegovo biće, njegova molitva, njegovo više JA usklađuje sa ovim najvećim krugom, sa vrlo velikim krugom, i njegova sila postaje veoma velika. To je priča o Saturnu. To je priča o znanju kretanja u skladu sa kruženjem u kome se svi nalaze. To je sudbina koju astrolozi gledaju, a koja je u tome upisana. Na taj način se oblikuju.

Trebalo bi da svako posmatra šta mu Saturn radi u horoskopu i videće gde je koliko teško. Jednostavno, videće težinu. Ako bi postojala jedna astrološka vaga, bilo bi moguće da svako izmeri težinu svog Saturna, posmatrajući njegovu poziciju u aspektima koji su napregnuti, kao i poziciju njegovog dispozitora u aspektima koji su napregnuti. I u meri u kojoj su ti aspekti napregnuti, videlo bi se koja je to planeta po težini, i kojoj se duguje i u zavisnosti od toga potrebno bi bilo olakšati je. Kad ona bude potpuno lagana, kada Saturnu natusa ne bude bilo teško, tada je natus doveo sebe u kruženje koje Saturn traži. To je sve. To je jednostavno njegov zakon. Svako je rođen sa tim kodom. Glavna stvar koju natus treba da ima na kraju kada se bude merilo, jer konačno kada se dođe do 7. znaka tu je merenje unutar koga se gleda koliko je teško ili ne, glavna stvar je da mu ne bude teško. Ako mu je bilo šta teško, nešto nije završio. Negde greši. Uvek je ta težina, na subjektivnom doživljaju, vezana za nešto što je oko njega. Samo zato što Saturn vlada formom. Saturn vlada materijom i gravitacijom oko toga. I on mu daje okolnosti u kojima se nalazi. I uvek oseća nepravdu oko toga. Ali ako on poveruje da je to nepravda, onda je napravio još jedan problem. Ako poveruje da je bilo šta nepravda. Evo zašto je tako - naime ako se pogleda simbol Saturna, vidi se krst tereta koji stoji na duši, i to je teret 1, 4, 7 i 10, koji stoji na duši natusa, koji je ujedno i teret svih predaka, jer svi preci njegovi su predstavljeni preko ose 1, 4, 7 i 10. Njegovi roditelji su 4 i 10, a njihovi roditelji su 1 i 7, a njihovi su opet 4 i 10. Sva genetika koju natus dobija ide preko 1, 4, 7 i 10. To je krst koji natus nosi i koji ostavlja drugim dušama, jer duša je pod teretom ovoga krsta. No, ako se pogleda ta duša koja ide u svom polukrugu, krećući od 1 dolazi do 7, što je putanja koja postoji unutar svačijeg života na Zemlji, jer život na Zemlji definisan je prolaskom kroz zemaljske kuće 1-7 i već se stiže doVage, već odatle se sprema za poletanje u Nebo, zatim je u 8 tunel, a 9-12 je priča na Nebu. I to je Saturnovo polje unutar koga se meri sve. Duša koja ide uvek sa dve strane. Na jednoj je natus, na drugoj je neko. Odnos je ono što će se konačno izmeriti. Koliko mu je bilo teško u odnosu dok je bio na Zemlji. Dakle ovo je Saturnov deo.

Ipak sve to što je ovde Saturn, ujedno je definisano drugim polukrugom koji čini jednu celinu sa njim. Taj polukrug je Neptun. Saturn i Neptun su potpuno dve iste celine. Pri otkriću Neptun je na 25° bio u konjunkciji sa Saturnom. Saturn i Neptun su jedno jedinstveno biće. Oni su jedno. Koliko god se činilo da nisu, da su drugačiji, koliko god se činilo da Neptun obećava nešto, baš kao rečiti političar koji kaže da će biti bolje kada on dođe na vlast, ništa drugo ne može biti, do onog što je bilo. Jer sve što je Neptun je jednako ovoj polovini, ali važno je što natus veruje, jer ako ne veruje da su stvari dobre i da će biti bolje, ili ako veruje da je nešto nepravda što mu se događa, e onda će imati sa Neptunom štošta da porazgovara, jer Saturn je samo telo Neptuna koji je njegova inteligencija. Um i telo u ovom velikom biću jesu Neptun i Saturn. Neptun je onaj koji je inteligencija Saturna. Saturn je forma, a biće koje ide odatle je biće za koje natus upravo postavlja kanal, i ako je u skladu sa Saturnom, to je jedan Neptun Anđeo, njegovo više JA i ona mreža sinhroniciteta koja se stvara između svih ljudi. Saturn misli Neptunom, ali čime da misli ako Saturn natusa ostane u jednoj težini. Koje biće on može sebi prizvati, nego neko teško biće. Teško biće Neptuna. I Neptun počinje da mu stvara slike, iluzije, jer sve što je 1-7 patnja je čista iluzija. Ali tu sliku kao na jednoj lutki koja je marioneta, natus stvara gravitacijom Saturna. Stvara sve unutar Saturna. Kakvo će biće privući? Za šta je on kanal? Kakvo je njegovo spiritualno JA? Koliko je deo jedne celine, zavisi samo od toga kako kruži kroz ovaj Svemir, da li se opire nečemu. Svako opiranje, jednako je neznanje i to neznanje se reflektuje u Neptunu kao da je pijan. Ono se reflektuje u svim lažnim slikama straha, horora i svega ostalog što natusovo nesvesno proizvodi, a natus kaže da je to nepravda i to je onda jedan krug u kome je Saturn već odavno nazvan đavoljom planetom, jednim Bafometom koji je strašan i već kada natus počne da veruje da u ovom svetu postoji dobro i loše, eto njegovog grča. Eto umora, koji će mu stvoriti iluziju, koji će privući jedno umorno biće, taj Neptun je ko drugi, nego prvo njegov predak. Ako je natus umoran, onda je to onaj predak što je pio po ceo dan ili neki svakako mnogo težak, jer on onda priča kroz njega. Uvek je gravitacija natusovog nervnog sistema kanal za nekoga od njegovih. Uvek. Jedino ako je njegov nervni sistem tako fino lagan da može da kruži, ne samo u onom stepenu u kome se već nalaze njegovi preci, a to je stepen unutar onog prstena unutar koga pleneta kruži oko Sunca, već ako može da kruži onim prstenom oko koga zajedno sa Sunčevim sistemom kružimo, oko Mlečnog puta, e tada je on kanal za veoma visoku duhovnu vrednost i njegovo znanje postaje veliko, i Saturn misli tada Neptunom u punoj vrednosti. Njegova intuicija, njegov sinhronicitet, sve postaje to zajedno. Neptun je taj koji je Nebo. Da bi se imalo Nebo, forma je potrebna. Potrebno je da svako napravi posudu za svoje nebo. Ta posuda mora da bude od lakog i nekvarljivaog, nerđajućeg materijala. To je posuda. Nervni sistem čoveka je onaj koji može da nosi ovu lakoću, ali potrebno je da u telu izgradi to stanje. Ono se gradi kroz svakodnevnu aktivnost. Ako akcija osobe bude bila tako lagana, sve ostalo će biti upravo tako. Akcija mora da bude laka, da u odnosu druga strana nikada ne bude ona koja je izvor nepravde za natusa. Ako natus prepoznaje da neka stvar nije u pravdi, nešto mu je teško u duši. Tu je cela stvar. Sve što je potrebno da mu ne bi bilo teško, je da ne žuri, da ne puca odmah. Nikada direktno. Jedan ide u deset, ali tek deset ide u sedam. To je putanja natusove akcije. Ne ide jedan u sedam. Natus ide kao jedan u deset i tu postoji kao ispravno, kao snažno biće. Odatle prirodno ide u sedam i ima most koji je savršen.

Dakle, ovo je Saturn i to je kod svakoga prošlost. Ali ta prošlost će biti budućnost. Prošlost misli budućnošću. Neptun je sva budućnost i ovo je slika jednog vremena koje je kao takvo kružno i kao što je poznato njih je stvorio Uran. Uran jeste tačka iz koje je sve nastalo. Uran je pratvorac svega. Uranov sin je Saturn, a Saturnov sin je Neptun ili Posejdon. Drugim rečima, to je trojstvo koje postoji. Uran je onaj koji će svaki čovek postati kada više ne bude video nepravdu, kada nervni sistem bude bio toliko lagan da sve što neko radi jeste samo jurnjava kroz svemir oko Mlečnog puta i kada ne vidi nešto kao nepravdu, već vidi lepotu i vidi znakove i vidi komunikaciju koju mu Svemir daje, jer sve što se nekoj osobi događa je poruka i ta poruka je uvek sa osmehom, ta poruka nikada nije bila tužna. Samo je potrebno da osoba bude malo tiša i nikada da ne prekida nikoga. Svako prekidanje jedne osobe u komunikaciji sa drugom, je čist odraz neznanja njegovih predaka. Način da ispravi to je jednostavno da u odnosu koji ima stalno, sa bilo kim doživi tišinu, i šta god neko govorio da ga ne prekida. Samo će tako oživeti kretanje koje je kružno. Ovo je mala stvar i tek jedna u nizu, ali potrebno je početi od nje. Saturn je tih, baš kao i Neptun. Oni ne pričaju uopšte. Saturn i Neptun uopšte ne pričaju. Ali oni su sve. Oni su ceo put. Imajući njih, natus ima konačnog oca koji je stvorio sve, koji je stvorio Saturna, koji je stvorio Neptuna, koji je stvorio prošlost, koji je stvorio budućnost. Nije li to sveprisutni otac koji stalno stvara vreme koje je kružno? Prošlost i budućnost. Čim čovek dobije nervni sistem zna se već kakav je. Dobije se jedan oblik i može se reći šta taj oblik misli. Po obliku pojedinca moguće je reći šta on misli i šta mu je tok, šta mu je sudbina, šta je budućnost. Sve ide odatle. Ovaj Uran je u tom vrhu. I stoga, da bi ljudi bilo šta dalje razumeli o svakoj planeti koja je unutar prstena Saturna i koja nije otkrivena u poznata vremena, mora posmatrati trenutak stvaranja koji je nastao u onom momentu kada je u našu sferu ušao tvorac, ušao Uran. Horoskop otkrića Urana će dati priču o svakoj planeti. Horoskop otkrića Urana nije priča samo o Uranu. Horoskop otkrića Urana govori o prirodi svake planete. I kada se govor o svakoj ličnoj planeti potrebno je posmatrati kako to izgleda iz ugla horoskopa onog trenutka kada je stvoren br.1, kada je stvoren prvi impuls, viđena planeta u ovoj dimenziji. Zna se da je to presek trenutka koji odražava sve ostalo što je iz njega stvoreno.

Ako se posmatra Saturn vidi se da je on ovde zajedno sa Marsom. Oni su zajedno, oni deluju u svom uzročno-posledičnom krugu. Oni funkcionišu kao jedan entitet. Kakav je to Saturn koji je u konjunkciji sa vladarem Ascendenta, sa telom, a nalazi se na zvezdama iz konstelacije Škorpiona, tačnije žaoke Škorpiona, Suleset i Šaula? U to vreme kada je on otkriven sve zvezde su se nalazile 3° ranije od mesta na kome se danas nalaze i može se posmatrati gde se nalazi Saturn, onaj koji govori o vremenu, o neminovnom trenutku pada čoveka u ono što je neminovno kruženje, što zovemo smrt. Saturn je u konjunkciji sa vladarem Ascendenta, na zvezdama iz Škropiona i govori o neminovnom. On je jedan od signifikatora smrti zajedno sa Marsom i sa Plutonom. Saturn ne samo što je na zvezdama iz konstelacije Škorpiona, već je u konjunkciji sa Marsom koji je signifikator smrti i u polukvadratu, doduše ne aplikacionom, ali u polukvadratu sa Plutonom. Vreme postoji za svakoga i ono što Saturn zna je, da nezavisno od toga šta neko radi, u jednom trenutku gubi snagu,umara se. Umor toga je ono što neminovno vodi da u datom trenutku natus položi oružje i prepusti se njegovom kretanju. A zašto umor? Zato što je velika energija koju čovek troši na sve ono što nije prirodno. Na sve ono što nije poštovanje ritma dana i noći oko svoje ose, poštovanje ritma godišnjih doba, poštovanje ritma svega što čini gravitaciju, na kojoj je sve zasnovano. Svako odstupanje od nje je minus u energiji natusa i taj minus konačno dovodi do potrebe regeneracije. I to je smrt. To je Saturn predstavljen tom kosom, tim kosačem koji u jednom trenutku dolazi i kosi, baš kao što je Saturn srpom skinuo Urana sa svog prestola. On zajedno sa Marsom, svakako ima to oružje, ali Marsovo oružje je pravo, a Saturnovo zakrivljeno. Da li je to kosa ili srp, svejedno je, ali on veruje u krivine i svaka krivina bilo gde da se nađe je uvek Saturnova. Ona je uvek put koji nije prav. Prav put je ono što zovemo brzim putem. Kriv put je Saturnov put. No koliko je neznanja u Saturnu sačuvano kao sećanje na najrazličitije akcije, na sve pretke, na sve to. Njemu je potrebno mnogo odmora. Gde god bio Saturn u horoskopu, potrebno je samo pustiti ga i biti tih pored njega, i pustiti da bude volja njegova. Neka bude volja koja je definisana gravitacijom. Nikako se ne može protiv Saturna. A sve što neko nazove nepravdom, bilo gde da je vidi, samo ide na stranu umora te osobe, teret njegovog Saturna i sigurno je ta osoba pogrešila ako je bilo kada prepoznala neku nepravdu. Ali isto tako sigurno, svaki teret, svako neznanje, natus može ukloniti tako što će samo smanjiti aktivnost i pustiti neovisno od toga koliko nešto sada razume ili ne. Jer konačno je konačno. To je Saturn. Konačno će biti onako kako gravitacija kaže. Šta god da neko sada uradi, zaspaće noćas i to je to. To je Saturnov zakon. Stoga, komunikacija svačija treba da bude jako jednostavna. Da li će prepoznati nešto što je teško, ili će kritikovati, to nema smisla. Bolje je da ćuti, i sjajna stvar je da ćuti dugo, jer je to kruženje, a kada bude progovorio, kroz njega će da govori Neptun. Kroz njega će da govori Saturnova inteligencija koja nastaje iz tog kruženja. Ovde Saturn jeste vladar 3. kuće. Čak jedina planeta koju Saturn dobro gleda, jeste Merkur. Ali Saturn ne priča svašta. On je veoma inteligentan, a pri tome uopšte ne govori mnogo. On zna, on pouzdano zna. To su čak dokazi.
Sve što je sa Saturnom, sa vladarem 10 je napisana reč, a sve što je sa Mesecom je izgovorena reč.
Merkur – Mesec je ono što pričamo kao da smo crtali u vodi.
Merkur – Saturn što pričamo kao da smo uklesali u zid i to je trajno, to je napisano pismo, to je napisana knjiga, to je sve ono što ljudi rade i to Saturn nosi, beleži. Beleži to unutar fizičkog nervnog sistema i prenosi genima. To je 1, 4, 7, 10. To je genetika. Svaki kvadrat, bilo Marsov, bilo Saturnov, je neki predak u polugrču koji živi u natusu, koji hoće da nešto radi, da trči, da govori, da ima neko neko svoje dejstvo. I kada se ponove takvi aspekti na nebu, došlo je njegovo vreme i natus postaje samo kanal za njega. Osim ako nije tiši od svojih gena, od svoje genetike, što njegov zadatak jeste. Konačno se samo meri koliko je bilo lako. Jedino pitanje koje će biti je, da li je lako,da li je dobro, koliko ste srećni, to je to. To je cela stvar koja se dobija u 7, u Vagi, koja je jedan Škorpion, jer čim se dođe u Vagu, dođe se u konstelaciju Škorpiona, i već se biva sa one strane, a uvek se odnosi na odnos sa nekim, tek ova gravitacija je nešto što privlači sve. I svako biće, jedan privlači u deset. On gravitira tamo. Natus ima težnju da dođe u deset. Ima težnju rasta, ima težnju da poraste, stoga je 10. kuća ona koja govori o natusu, kakav će biti u vremenu, šta će postati, šta postaje u vremenu. Obično je to njegova profesija, ali to je svakako on. To je natus. To je njegov život u poslu. Ako ne poraste, onda to nije on, to je neko drugi. Ali natus raste i ide ka deset. Dobija jedan javni imidž, dobija jednu javnu sliku onoga kako ga drugi vide i to je nešto što je ugrađeno u svakom Saturnu kao jedan mamac za Marsa, mamac za ambiciju i samo iz tog razloga ovaj Mars koji nikada inteligentan nije bio, to je ipak samo Ovan, i on se bori za preživljavanje, samo zbog te potrebe za ambicijom on može probati da uči kretanje u krivini, da ide ka deset, da ne trči odmah u sedam. I naravno, to je spor proces, ali taj proces razvija. Razvija civilizaciju. Natus 1 ide ka 10 i iz 10 može da ode u 7. Čini on mnoge druge greške usput, ali izlazi iz okvira čisto animalnog postojanja. Ima određenu ambiciju da uspe, da se popne, konačno, potreba da se bude centar gravitacije, da se bude tačka oko koje će stvari gravitirati, daje potrebu samoći. Tu Saturn jeste.

Saturn je 10. kuća, to je profesija, to je pozicija koju natus stiče, naravno da je to i politika, da je to pozicija oko koje se stvari vrte. Kada se posmatra dispozitor Saturna u ovom horoskopu postaje jasno da ono što je Saturn – Mars kao mlad, u vremenu postaje Jupiter trigon Sunce. Naravno da taj Saturn koji je sa Marsom mlad, u vremenu postaje neko ko je uticajan muškarac, uticajan stabilan čovek, Sunce trigon Saturn. Pa kada u horoskopu postoji Mars trigon Saturn, Sunce trigon Saturn, naravno da su to arhetipski modeli, jer Mars – Saturn konjunkcija sama, može biti teška ako dispozitor nije dobar. Može biti veoma teška, ali ako je Mars trigon Saturn, sekstil Saturn ili Sunce trigon Saturn, što ovde postoji preko dispozitora, jer u Jupiteru živi Saturn, tada se vidi ambicija svakakva. Ali isto tako i Sunce trigon Mars, upravo zbog ovog arhetipa je isto tako ambiciozno, zato što u ovom Marsu živi Saturn i normalno je da kada se Mars nađe sa Suncem, šta god to bilo, tu je i Saturn. Jer oni nisu različiti. Oni su jedan uzrok i posledica. Ovo je chart za razumevanje priroda planeta. Trenutak otkrića onoga koji predstavlja stvaraoca svih ostalih modela. Poznato je da se ništa u vremenu slučajno ne događa, zato što Saturn što je vreme, misli Neptunom. I sav taj sinhronicitet koji se javlja, kojim su astrolozi fascinirani, samo od Neptuna dolazi, samo od inteligencije Saturna. Saturnova inteligencija je Neptun, a to je sinhronicitet. Svaki trenutak koji se naziva slučajnim jeste visoko inteligentan, a to astrolozi izučavaju. Oni gledaju inteligenciju trenutka. Zagledani su u priče Neptuna poštujući Saturna, i na taj način bivaju Uran. To je ono što oni gledaju. To je njihovo polje. Dakle, treba razumeti ovog Saturna, jer Saturn hoće moć u vremenu, Saturn i postaje moć u vremenu, on dobija od onoga što je u Strelcu, Škorpionu, što su naravno u osnovi religije, strah od smrti, jer je ovo u Strelcu, ali u sazvežđu Škorpiona, po dispozciji trigon sa Suncem i to je prirodan tok, to je prirodna potreba ljudske rase, to je prirodan razvoj. No interesantno je gde je dispozitor otišao, jer je dispozitor Jupiter na 27° Škorpiona, i to je zapravo ono što je sada sam početak Strelca i vrlo zanimljivo da se na početku sada nalazi zvezda Korneforos iz konstelacije Herkula koji je jednako Saturn, jer on je posledica. Primarni uzrok je Persej. Čim se prouče mitovi uvidi se da je jedna genetika porodična upravo uslovljena Marsom i Saturnom. Onaj koji je ubio Gorgonu Meduzu, koji nosi Algola kao simbol strašne smrti, što je prauzrok problema, što je Mars. Eno gore njegovog potomka, čukununuka Herkula, što je Herkul bio Perseju, eno ga kao Saturn, kao njegov teret, kao njegova patnja. To ide tako. To uvek ide u tim krugovima, tek ovo je trenutak. Za astrologe ovo je trenutak od kad mere vreme. Ovo je nulti trenutak. Otkriven je Uran. I gledaju sudbinu svih ostalih, gledaju vreme, dobili su jednu fotografsku sliku sudbine svih planeta. Arhetipova svake od njih. Potrebno je u svom horoskopu pratiti poziciju Saturna i bez ikakvog straha shvatiti da ono što je Saturn ostavio, jeste evolucija kroz formu, genetiku. Neptun ne može da bude drugačiji, šta god osoba želela, nego što mu Saturn daje kao mogućnost. Ali ono što je najlepše je to, što se sa Saturnom može raditi i mora raditi, jer on na to primorava gravitacijom, primorava time što će reći da se mora spavati, što će svaki dan gravitacijom voditi u san, jer se ne može ostati budan, a taj san nije ništa drugo nego podsećanje da treba kružiti Svemirom, da se treba opustiti, da treba telo održavati udobnim, konačno da treba ćutati. Biti malo u tišini. To je ono što on uči. I u tom smeru, on je krajnji domet sveg znanja koje Jupiter ima, jer se deveti znak završava upravo u desetom i u tom smeru on predstavlja, i on vodi čoveka kroz lekcije. Njega je moguće menjati. Ključni način da se Saturn promeni u svačijem životu je u odnosima. Saturn egzaltira u 7. znaku, u Vagi. On obožava da meri. Saturna samo interesuje koliko je lako ili teško. Stoga prilika za olakšanje svega onoga što neko nosi, što su mu preci i tu pored njega u načinu na koji će uspostaviti odnos bilo sa kim, pri čemu je taj način lagan do tog nivoa da druga osoba želi da bude u njegovom prisustvu, a da je on vrlo lagan i da ništa nije rekao. Ništa ne govori, a ako govori to Neptun govori kroz njega. I to može. I to daje lakoću njemu i to menja tu osobu, jer će videti nešto novo i čuće neke reči koje će sam izgovoriti po prvi put.

DrDule Design © Spicum.com. All rights reserved.

Top Desktop version

Threesome
Creampie
Blowjob
Blowjob
Threesome
Orgy
Blowjob
Orgy
Blowjob
Blowjob
Orgy