Horoskop, Dnevni horoskop, Nedeljni horoskop, Mesecni, Godisnji, Ljubavni i Uporedni horoskop :: horoskop-e Astro Community ::

Login

Mesec

Lunarni ciklusi

Trenutak rođenja je za život jedinke jednako važan kao seme za biljku. Oboje sadrže potencijal za tačno određenu vrstu rasta. Osam planeta zajedno sa Suncem i Mesecom postavljaju se u poredak jedinstvenog i složenog obrasca kako bi odredili ovaj prvi trenutak. Za jednog astrologa ovo objašnjenje, ili neko njemu slično, jeste najfundamentalnije moguće.
Kako funkcioniše astrologija? Odgovor na ovo pitanje vodi nas od filozofskih prvih načela ka posledicama koje mogu biti prilično ubedljive. Zaista, „dokaz" astrologije treba da se nađe u njenom značenju i korisnosti za osobu koja se za nju zanima. Astrologija radi na principu analogije, tehnike povlačenja paralele između dve oblasti, ili koincidencije pune značenja pre nego bilo kakve uzročno-posledične veze.
Ciklus je uređen proces promene koji se vraća u tačku iz koje je započeo. Pošto se može ponavljati neodređen broj puta, on je cigla u građevini iskustva, jedinica razvoja. Ciklusi su nezamenjivi za modernu astrologiju, da i ne pominjemo empirijske nauke. Hiljade pojava menja se ciklično, od elektromagnetskih talasa preko cene pšenice na srednjem zapadu, do emotivnih varijacija u ljudskim bićima. Postoje ciklusi svih mogućih dužina, od hiljaditog dela sekunde do miliona godina. Uprkos varijacijama u vremenu i okolnostima, svi ciklusi pokazuju osnovni četvorostruki obrazac, kao što je pokazano na Slici 1.
U astronomiji, ciklus se može poistovetiti sa zamišljenom zatvorenom krivom linijom praćenom kroz prostor i vreme od strane nekog tela u kretanju. Uobičajen primer je Zemlja koja se okreće oko svoje ose i tako dovodi do pravilne smene svetla i tame (Slika 2). Ona se takođe okreće oko Sunca, a zbog toga što njena osa naginje ravni njenog orbitiranja, pravilna smena godišnjih doba postoji u njenoj atmosferi.
Mesec se ciklično okreće oko Zemlje, odražavajući sunčevu svetlost u većem ili manjem obimu. Zajedno, Sunce, Zemlja i Mesec spajaju svoje pokrete, kao što se to lako događa sa cilusima, kako bi obrazovali jedan složeniji Ciklus Odnosa (Slika3). Ciklusi jednostavnije vrste, kao što je rotacija Zemlje, uključuju samo jedno telo u pokretu i jednu „fiksnu" referentnu tačku, kao što je Sunce ili udaljenije zvezde. Oni se nazivaju Ciklusi položaja.

IME FAZE IZLAZAK MESECA VRHUNAC ZALAZAK SUNCE MESEC
(Približno vreme)
A. Mlad Mesec Izlazak Sunca Podne Zalazak Sunca 0°
B. Rastući srp 9 ujutro 3 popodne 9 uveče 45°
C. Prva četvrt Podne 6 popodne Ponoć 90°
D. Rastuće ispupčenje 3 popodne 9 uveče 3 ujutro 135°
E. Pun Mesec Zalazak Sunca Ponoć Izlalak Sunca 180°
F. Opadajuće ispupčenje 9 uveče 3 ujutro 9 ujutro 225°
G. Poslednja četvrt Ponoć Izlazak Sunca Podne 270°
H. Opadajući srp 3 ujutro 9 ujutro 3 popodne 315°

Zamislite na trenutak tačku ili disc svetlosti koji se kreće unutar zatvorene krive linije preko kosmičkog svoda. Da li nam je suđeno da ikad kročimo u sledeću dimenziju, kako ćemo shvatiti sve faze ciklusa simultano? Kako ćemo razumeti naše vlastite životne cikluse? Prsten vremena sadrži četiri dimenzije, a četvrta je ono što mi shvatamo kao vreme.
Ako ciklus postoji sveukupno u istom trenutku u četiri dimenzije, da li to znači da je naša budućnost jednako određena kao i naša prošlost? Jesmo li mi zaista trodimenzionalni entiteti koji prolaze kroz različite životne promene ostajući na istom transcendentnom nivou isti; ili smo mi promena sama? Vreme daje životu strukturu koja je jednako čvrsta i ograničavajuća kao i skelet koji podržava naša tela. Bilo da je otvrdnut od koštanog tkiva ili od tkiva prošlih izbora, ovaj okvir ipak dopušta izvesnu meru slobodnog pokreta i rizika. I pored toga individualnost podrazumeva koncentraciju. U konačnoj analizi mi smo slobodni samo da budemo ono što jesmo: da ostvarimo svoj potencijal kroz vreme. Bilo koji drugi put vodi većem ograničenju. Drugačije rečeno, mi smo upravo ovaj proces samoostvarenja.
Astrologija se stoga ne može nazivati fatalističkom, jer zvezde ne samo da nas ne prisiljavaju nego nas čak ni ne podstiču da budemo u stvarnosti ono što već jesmo u svom potencijalu. Horoskop ne čini ništa više od sugerisanja jedne individualne sudbine na jedan veoma apstraktan način, koji je osoba slobodna da ignoriše ili da radi sa njim. U oba slučaja, najveće osećanje slobode dolazi od prihvatanja granica vlastite prirode zajedno sa njenim prednostima.

Faza (mena) je posebno pojavljivanje ili stanje u jednom ciklusu promene koji se stalno vraća. Jedan znak Zodijaka zapravo je jedna faza u ciklusu položaja. Ciklusi odnosa, kao što je ciklus lunacije, donosi 28 faza Meseca.
Ljudski vek je sam po sebi ciklus koji sadrži nebrojene manje cikluse različitog trajanja i značaja. Oni se međusobno sklapaju kako bi obrzovali jedan veoma složen ritmički iskaz. Slika 4 dobro ilustruje ovaj ugao gledanja, ali ne treba je uzimati previše bukvalno.
Pošto svi ciklusi ispoljavaju karakterističnu četvorostruku strukturu, moguće uporediti veće prstenove sa manjima, tačku po tačku. Ova jednostavna ideja omogućava ideju predviđanja. Kada astrolozi govore o pojmu „dan za godinu", to znači da se ciklična struktura prvog dana nakon rođenja može uporediti sa prvom godinom života. Stoga je moguće „teleskopirati"* jedan ceo život unutar tri meseca planetarnog kretanja i gledati ga u malom.
Planetarne progresije, kako se naziva napredovanje planeta, ne zacrtavaju događaje već pre ukazuju na stupnjeve ili prilike za dalji razvoj mogućnosti. Ako „natus" - osoba čiji se horoskop razmatra – pasivno čeka da se nešto dogodi, onda astrologija za njega može malo da učini,čak i ako bi se svako predviđanje pokazalo istinitim. Ali tamo gde postoji pravo učestvovanje u životnom procesu koji je u toku, progresije će poboljšati natusov osećaj za vreme i skrenuti mu pažnju na prilike koje je prevideo.

Tako prvih 30 dana nakon rođenja ovaploćuju prvih 30 godina života. Pošto se ciklus lunacije upotpunjuje svakih 29,5 dana, on se retko ponavlja više od dva puta u toku jednog životnog veka. Svaki ciklus predstavlja različit stepen svesnosti, kao što ćemo videti u Devetom poglavlju, kada budemo istraživali pitanje progresija.
Pošto je astologija u svojoj biti jedan simbolički jezik cilusa, u najvećoj meri ćemo se oslanjati na standardne simbole. U Bibliografiji su navedene preporučene knjige za svakoga zainteresovanog da dalje istražuje astrološki simbolizam.
Hajde da ilustrujemo jezik astrologije tako što ćemo proširiti značenje jednog od simbola. Ako napravimo spisak nekih od mnogih objekata, osobina, društvenih uslova, stanja uma i ostalog čime vlada planeta Neptun, pojaviće se jedan očigledan trend. Šta je taj trend, to se ne može precizno iskazati rečima, inače ne bi bilo potrebe za sibolom. Neptun predstavlja jedan Geštalt, jedan obrazac celovitosti, što je nagovešteno uzorkom njegovih delova. Tehnika slobodnih (spontanih) asocijacija, koja omogućava studentu astrologije da sumira velike količine značajnih informacija time što će jedan jedini simbol sinuti u njegovom umu, može biti dostignuta vežbom. Ona stimuliše dublje nivoe psihe, što dovodi do dotoka neophodnih podataka zajedno sa neočekivanom inspiracijom.
Vladavina se tiče odnosa između planeta i znakova Zodijaka. Ako se mnoge asocijacije izazavane od strane određene planete preklapaju, ili su skladne sa onima koje odgovaraju određenom znaku, tada ta planeta vlada tim znakom. Slika 6 prikazuje tradicionalna vladarstva zajedno sa nekim skorašnjim modifikacijama.
Na primer, tabela povezuje Merkur sa mentalitetom, logičkim razmišljanjem i verbalnom komunikacijom. Ova funkcija nalazi svoj najslobodniji izraz u Blizancima i Devici. Ključne reči za ove znake dobro se slažu sa ključnim rečima Merkura. Uporedite Merkur sa Ribama ili Ovnom radi kontrasta. U početku ove vladavine mog izgledati donekle proizvoljne, ali one su izdržale probu vremena, a simetrički crtež koji se pojavljuje na Slici 6 nagoveštava jedan visoko integrisan sistem.

Krug A – Životni vek
Krug B – Godina
Krug C – Mesec
Krug D – Dan
Tačka E – trenutak rođenja

TABELA 1. Znaci Zodijaka

OVAN - Samoinicijativni avanturizam, postignuća koja ruše rekorde, neumorna nada
BIK - Stabilnost, produktivna svrha, materijalna snalažljivost
BLIZANCI - Inteligentna prilagodljivost; društvena, intelektualna raznovrsnost
RAK - Emotivni razvoj, sklonost domu, lična sigurnost
LAV - Kreativno samo-izražavanje, blistava vitalnost
DEVICA - Individualna perfekcija, sposobnost razlikovanja, samo-posvećivanje
VAGA - Ekvivalentnost između unutrašnjeg i spoljašnjeg iskustva, harmonija kroz objektivan odnos
ŠKORPIJA - Metamorfoza: smrt i ponovno rođenje, intenzivno uzdržavanje, prodorna snaga
STRELAC - Razigranost (sklonost sportu), religija, filozofija, celokupno kulturno nasleđe
JARAC - Integritet, društveno postignuće, disciplina, autoritet
VODOLIJA - Prvi principi, odvezanost (nepristrasnost), mentalna snaga, bratstvo
RIBE - Saosećajno razumevanje, mističko jedinstvo, žrtva

SUNCE
Duh, vitalnost, lično prisustvo, individualna svrha života, svesna volja

MESEC
Oblik, spontano prilagođavanje promenama, osećanje, podsvestan odziv na delovanje ili odluku

MERKUR
Mentalnost, logička inteligencija, verbalna komunikacija

VENERA
Kultivisana osećanja: umetnost, lična ljubav; novac, trenutna zadovoljstva, povlađivanje čulima

MARS
Dinamičko samopotvrđivanje, neposredna inicijativa, nasilje

JUPITER
Proširiti se u mudrosti sa entuzijazmom i društvenom podrškom

SATURN
Struktuiranje, ograničavanje, kristalizacija, ispunjavanje društvenih odgovornosti; asimilacija posledica ranijih dela

Planete koje se odnose na kolektivnu svest:

URAN
Iznenadna lična nezavisnost, posledica buđenja za višu realnost; oslobađanje od uobičajenih ograničenja

NEPTUN
Obaveza prema onima koji još nisu probuđeni; osetljivost na duboke psihičke struje: lična sreća postaje iluzija

PLUTON
Zaraženost idejama koje se ne mogu zaboraviti; moć da se uništi i počne ponovo; poriv ka samo-ostvarenju kroz eliminisanje svega što je lažno

Izreka "Kako gore, tako dole" dozvoljava nam da povežemo astrološke simbole sa njihovim zemljanim duplikatima, i da povežemo bilo koja dva simbola koja imaju slične duplikate. Analogija je tehnika spontanih slobodnih asocijacija koja počiva na obimnoj banci memorije i povremeno seže dublje kako bi izmamila energiju velikih memorija celih rasa, ili arhetipe.

Odlomak iz knjige "Mesečeve faze u astrologiji"
Merilin Bastid i Doroti Verdžin

DrDule Design © Spicum.com. All rights reserved.

Top Desktop version

Threesome
Creampie
Blowjob
Blowjob
Threesome
Orgy
Blowjob
Orgy
Blowjob
Blowjob
Orgy