Horoskop, Dnevni horoskop, Nedeljni horoskop, Mesecni, Godisnji, Ljubavni i Uporedni horoskop :: horoskop-e Astro Community ::

Login

Merkur

Retrogradni Merkur u kućama

RETROGRADNI MERKUR U I KUĆI
Osoba se ovde najprijatnije oseća u prvoj fazi retrogradnog iskustva u kojoj usmerava misao ka očekivanju ličnog napretka. Nestrpljiva je i ima tendencije da preuranjeno donosi zaključke koje kasnije mora da ispravi. Ceo horoskop poprima odlike deteta, pošto je planetarna energija preusmerena na unutrašnji fokus. Ova pozicija teži da osobu dovede u vezu sa mladima i nezrelima. U ovu inkarnaciju unosi najelementarniju karmu samorazvoja. Ne shvatajući u potpunosti kako da svoju mentalnu energiju usmeri ekstrovertno, postaje deo svega što misaono projektuje. Stoga, ima teškoću da uvidi gde su njene granice, a odakle počinje spoljni svet. Poput deteta, potrebna joj je pažnja, ali ne zna uvek šta sa njom da uradi kada je dobije. Upušta se u razne situacije samo da bi se povukla u sebe. Najveći problem joj je da otkrije ko je zaista, jer prolazi kroz karmu neprestanog postavljanja pitanja o svom identitetu. Ponovo, poput deteta, krajnje je nestrpljiva da to otkrije. Nikada ne čekajući da joj svet pruži razumevanje, juri ka njemu da bi saznala sve što može - juče.
Ipak, ima poteškoća da izmeri šta zna kada otkrije ono što misli da traži.
Astrolog bi trebalo da očekuje malu neravnotežu kod svih ostalih planeta u horoskopu zbog ove pozicije, jer Merkurovo sočivo izražavanja svih energija je podložno trostepenom retrogradnom procesu.

RETROGRADNI MERKUR U II KUĆI
Ova osoba se najprijatnije oseća tokom treće faze u kojoj je veliki broj njenih misli izgrađen na onome što je već doživela u prošlosti. Odlučno brani vrednosne sisteme koje je s mukom iskristalisala. Lagano povečavajući posesivnost prema mislima iz prošlosti, može se vezati za čitav niz opsesija.
Mnogo pažnje posvećuje novcu, pa može biti tvrdica u sitnicama, a preterano izdašna u krupnim sumama, u zavisnosti od faze u kojoj se nalazi u određenom trenutku. Teškoća u ovom položaju se ispoljava u tome da misaoni proces može biti tako duboko ukorenjen u materiju da osoba ima problema da shvati relativnu važnost i drugih nivoa života.
Ima težnju da se često ponavlja, zamarajući na kraju ljude oko sebe. Ovo je veoma teška pozicija za Merkura, da bi bio dovoljno slobodan da osobi dozvoli da iskusi punu širinu svesnog mehanizma reakcije. U gotovo svemu što čini, ona je biće navike i često s mukom razbija obrasce ponašanja iz prošlosti, zajedno sa preteranim hedonizmom.
Ponekad ova pozicija može biti uzrok preterane telesne težine, jer Merkurova po­treba da se izrazi usmenim putem, zajedno sa posesivnošću druge kuće i velikom ljubavlju Bika prema hrani, stvaraju želju za obimnom ishranom. U drugim slučajevima posesivnost druge kuće se kombinuje sa introspekcijom retrogradnog Merkura da bi se kod osobe stvorila predispozicija za čir, jer se sekira zbog toga što svet ne želi da prihvati njene vrednosti, umesto da ih sve izrazi.
To je osoba koja sa sobom u ovaj život donosi karmu čiste misli u svojim vrednosnim sistemima za koje se tvrdoglavo drži dugo pošto ih izrazi. Može postati najsrećniji čovek, kada prevaziđe stare islužene obrasce ponašanja koji su je neprestano držali sputanom.

RETROGRADNI MERKUR U III KUĆI
Retrogradni Merkur se ovde pojavljuje u kući čiji je vladar. Zbog toga do`žvljava veliku količinu fleksibilnosti, dok se kreće kroz svoje tri faze. Osoba je veoma mentalno aktivna i veliku količinu horoskopske energije koncentriše na pokušaj da je drugi razumeju. Često ograničava svu svoju izražajnost, ako oseti da će drugi pogrešno razumeti ono što kaže. Ipak, ima mnogo toga što bi želela da kaže. Kada se nalazi u trećoj fazi, troši mnogo energije da bi se mislima vratila u prošlost u uverila da ih je drugima izrazila upravo onako kako je nameravala da to učini.
Najveće teškoće doživljava u komunikaciji sa drugima, jer pokušava da sinhronizuje svoju spoznaju sa ljudima oko sebe. Ponekad postoji porodični problem sa bratom ili sestrom.
U ovakvom položaju osoba donosi u sadašnji život izraženu karmu u komunikaciji. Pošto uvek proučava veze između svih stvari i ljudi u svom životu, neprestano menja talasnu dužinu, shodno onome što oseti oko sebe. To ponekad može izazvati prepreku u mentalnom izražavanju. Stoga, uprkos fleksibilnoj mentalnosti, ima puno poteškoća da se kreće mirnim tokovima, kada pokuša da izrazi ono što zna. Može se zapetljati u jeziku, pošto neprestano traži pravu reč koja će izraziti sve što želi da prenese. Tada, kada završi monolog, proverava reakciju na svoje misli da bi znala da li da uskoči u sledeću retrogradnu fazu ili da ostane duže u onoj koja se pokazala uspešnom. Ona je jedan od najanalitičnijih mislilaca u Zodijaku.

RETROGRADNI MERKUR U IV KUĆI
Ova osoba se najbolje oseća tokom treće faze u kojoj može apsorbovati sva sećanja na sigurnost iz prošlosti. Stoga, najviše vremena provodi u toj fazi prošlosti, introspekcije i apsorpcije u kojoj se oseća najsigurnije.
Njeno detinjstvo je bilo važno, pošto se mnoge njene misli sada kocentrišu oko osećanja koja je iskusila u tim ranim godinama života. Može pomisliti da je potrebe drugih koče, naročito njene familije, međutim ima jaku potrebu da se izrazi u okruženju u kojem je potpuno sigurna u sebe. Spoljni svet ne predstavlja takvo okruženje. Stoga, ne izražava uvek jedinstvenost svog identiteta i ne usmerava se u pravom smeru, već ima jaku tendenciju da se zadrži na nivou deteta, žaleći se zbog toga što se njen život ne razvija onim tokom kojim bi trebalo.
U ovu inkarnaciju donosi karmu koja sputava njene misli u ranim stadijumima njenog emocionalnog razvoja. Stoga, samo kada stekne nove i kvalitetnije emocije, može sebi pružiti sigurnost da se adekvatno misaono izrazi.
Doživljava konfuziju između dominacije i potčinjenosti, jer oseća kardinalni izliv osećanja četvrte kuće a u isto vreme je emocionalno toliko nezrela da se otvoreno izrazi da pokušava da ceo konflikt potisne u sebe, sputavajući time svoj izraz, osim ograničenijih formi koje je u potpunosti ne usrećuju.
Ovo je veoma teška pozicija za retrogradnog Merkura, jer on boji ceo horoskop mislima o emocijama iz prošlosti koje zavise od svoje prirode i koje će dozvoliti ili ograničiti ostatak horoskopa da se izrazi.

RETROGRADNI MERKUR U V KUĆI
Ova osoba se najbolje oseća u prvoj fazi, iako sve tri faze predstavljaju frustraciju u njenom načinu života. Pošto ima teškoća da koncentriše svoju mentalnu energiju, karma joj je da nauči kako da svoj misaoni svet učini kreativnim.
Radoznalost je nagoni da razmišlja o mnogobrojnim idejama koje bi želela da ostvari. Ipak, mnogo joj je lakše da razmišlja o stvaranju ili da drugima kaže šta bi želela da stvori nego da to sama sprovede u delo.
Doživljava veliku seksualnu napetost čija energija neprestano prodire u njene mentalne centre. Budući da je privlače mlađi ljudi, smatra da joj je lakše da prema njima zrači energiju iz prve faze, a ne da se predaje prirodno introvertnoj tendenciji retrogradnog Merkura.
Kada se nalazi u društvu ljudi svojih godina ili starijih, postaje ograničenija. Ta osobina ovde postaje izraženija nego u bilo kojoj drugoj kući, pošto je osoba suočena sa dilemom da li da bude glavni učesnik u svom životu ili posmatrač tuđih ostvarenja.
Privlači je čitanje romantičnih romana kao i priča o tome kako su neki ljudi postali slavni, ali joj je teško da svoje znanje primeni. Često misli da bi trebalo da uradi više nego što čini i to je nagoni da hita ka budućnosti, dok prirodna karakteristika retrogradnih planeta da se okreće ka prošlosti prima letimične uvide u slabu realizaciju u prošlosti. Mora naučiti kako da prevaziđe te frustirajuće mentalne slike koje je koče u svemu što bi mogla da bude.
Neki ljudi sa ovom pozicijom imaju sklonost da izbegavaju suprotni pol, pošto se problemi iz detinjstva ponovo projektuju u osobama suprotnog pola u njihovoj sadašnjosti i budućnosti. Osim toga, roditelji s ovim položajem retrogradnog Merkura skloni su projekciji lične nezrelosti na vlastitu decu.
Karma u ovom položaju očituje se u sposobnosti shvatanja kako treba organizovati i kreirati sadašnjost od onoga čega je osoba bila svesna u prošlosti.

RETROGRADNI MERKUR U VI KUĆI
Merkur se ovde nalazi u kući čiji je vladar. Promenljivost šeste kuće meša se sa prirodnom fleksibilnošću Merkura da bi osobi pružila oštar analitički pristup organizaciji života.
Dok doživljava izvesnu prijatnost u sve tri faze, i dalje doživljava teško ću da se složi sa drugima, naročito u poslu. Tokom prve faze često pokušava da druge impresionira svojim idejama, dok u trećoj fazi kritički se vraća u prošlost da bi analizirala koliko su dobro ili loše te ideje iskorišćene. Postaje veoma nervozna zbog reakcija drugih ljudi. Misleći da ljudi od nje nešto očekuju, prema njima razvija osećaj obaveze. Da bi organizovala radne navike, mora shvatiti krajnji ishod i povratak na početnu poziciju koja će je odvesti cilju kojem se uputila.
Prema sebi može biti veoma kritična, trošeći mnogo energije u dilemi da li da sudi o svom unutrašnjem biću ili da fokusira mentalnu energiju spolja u pokušaju da prevaziđe svoje greške služeći drugima. Ponekad drugi odbijaju njene usluge. Tada doživljava frustracije u komunikaciji s ljudima.
Mnogo je sposobnija za organizovanje stvari nego ljudi. Jedna od njenih najvećih teškoća je sklonost podređivanju života ograničenjima koje je sama sebi naturila. Ponekad nepotrebno prihvata obaveze, dok odbija ljude koje bi trebalo da prihvati. U ovaj život unosi karmu diskriminacije kojom neprestano pokušava da uskladi sve stvari i ljude sa unapred zamišljenim poretkom u univerzumu.
Odličan je radnik, naročito u oblastima koje slede principe stvorene u prošlosti. Mora naučiti da bude tolerantnija, da je njeni visoki ideali o redu i savršenstvu ne bi odveli u negativan stav prema ljudima sa kojima radi i društvu u kome živi. Jednoga dana mora shvatiti da je veoma sklona da o sebi sudi na osnovu ideala, kao što sudi o drugima na osnovu nihovih postupaka.

DrDule Design © Spicum.com. All rights reserved.

Top Desktop version

Threesome
Creampie
Blowjob
Blowjob
Threesome
Orgy
Blowjob
Orgy
Blowjob
Blowjob
Orgy