Horoskop, Dnevni horoskop, Nedeljni horoskop, Mesecni, Godisnji, Ljubavni i Uporedni horoskop :: horoskop-e Astro Community ::

Login

Merkur

Retrogradni Merkur u zodijačkim znacima

RETROGRADNI MERKUR U OVNU
Ova osoba se najprijatnije oseća tokom prve faze, kada je žeđ za spoznajom provlači kroz kardinalnog Ovna sa marsovskim osobinama, tako da ponovo doživljava iskonsku stranu svog misaonog razvoja iz prošlih inkarnacija. Svi njeni misaoni i čulni obrasci se reflektuju na njene gotovo detinje želje da dokaže da ispravno rasuđuje. Pošto joj nedostaje strpljenja, često donosi pogrešan sud zahvaljujući impulsivnom razmišljanju. To je dovodi u drugačije vremenske okvire u odnosu sa većinom ljudi sa kojima razgovara. Ova osoba je ipak veoma dobar govornik koji uživa u izazovu mentalne stimulacije. To joj omogućava osećaj samovrednosti, čak iako razlozi da sebe smatra neprilagođenom ne potiču iz ovog života. Neprestano se pitajući da li je dovoljno dobra za ovaj svet, ova osoba hita napred da bi dokazala da se može suočiti sa izazovima svoje prošlosti. Zanimljivo je da ljudi čije je razumevanje ranije želela, nisu više u centru pažnje. Ima talenta za poeziju i komponovanje muzike, ali ponekad zapada u mentalne lavirinte u pokušaju da proveri snagu svojih misli. Ponekad postoji nesvesno sećanje iz prošlih života na povezanost sa bratom ili sestrom. Kada se očigledne teškoće na tom planu nastave u sadašnjem životu, i dalje pokušava da prošlu inkarnaciju razreši radeći na njoj posredstvom učesnika u ovom životu. Karma joj se očituje u odnosu sa drugim ljudima i sve kroz šta u ovom životu prolazi predstavlja deo lekcije da shvati prirodu dvojnosti u sebi. Njenu najveću snagu predstavlja činjenica da je stvorena za učenje i dok joj može biti potrebno više vremena da nešto nauči od osobe sa Merkurom u direktnom kretanju, na kraju će to shvatiti na mnogo dubljem nivou. 

RETROGRADNI MERKUR U BIKU
Ova osoba se najprijatnije oseća u trećoj fazi u kojoj joj prijemčivost Bika, čiji je vladar Venera, dozvoljavaju da se zadrži u bezbednoj udobnosti saznanja o prošlosti koju je već proživela. Ona razmišlja sporo i pažljivo. Čak i kada završi neki posao, mislima se vraća u prošlost da bi se uverila da je bila u pravu. Ponekad se toliko dugo zadržava na nekoj misli da to postaje prava opsesija. Uvek je svesna emocionalne komponente jezika a ne njegovog intelektualnog tumačenja. U pokušaju da prenese ta osećanja, rečima će pridati veću ličnu važnost nego što one zaslužuju. To je karakteristika prve faze u kojoj se oseća najneprijatnije, jer se ispoljava najnegativnije. Ne voli da na druge ostavlja utisak, jer je u stvari potpuno introvertna, iako može sebi pridavati preveliki značaj.
Ipak, ova osoba ima jaku želju da dostigne veliki mentalni napredak i ima volje da na tome mukotrpno radi. Izbegavajući mnoge stvari do kojih bi lako došla, više voli da ide dugim, sigurnim i utabanim putem.
Brige zbog novca i strah od budućnosti su karmički simboli problema koje je već iskusila u prošlosti. Sada ponovo preživljava svu svoju nesigurnost u pokušaju da sebe ubedi da je bezbedna. Često razgovara sama sa sobom da bi uspela da se ubedi u sopstvenu sigurnost slušajući unutrašnji odjek svog glasa. Voli da misli da je sve ono kroz šta je prošla bilo logično, praktično i predstavljalo deo progresa koji joj izgleda prihvatljivim. Možda najveća snaga koja potiče iz prethodnih inkarnacija leži u tome da zna kako da koristi materiju i da može biti krajnje konstruktivna drugim ljudima tokom prve faze, u kojoj otvoreno izražava svoje ideje upravo onim ljudima kojima je potrebno da nauče kako da povežu ideje.

RETROGRADNI MERKUR U BLIZANCIMA
Ova osoba stiče iskustvo promenjive prilagodljivosti Blizanaca, jer deluje na retrogradnog Merkura koji prolazi kroz tri faze. Zbog dvojne prirode znaka i njegove jake težnje ka spoznaji, zajedno sa kameleonskom sklonošću ka promeni u zavisnosti od spoljnog uticaja, ova osoba je u stanju da se oseća prijatno u svakoj od triju retrogradnih faza.
U stvari, u isto vreme razmišlja o više stvari odjednom. Ta sposobnost da istovremeno doživljava različite frekvencije misli, omogućava joj da izađe na kraj sa licemerjem bolje nego u bilo kojem drugom zodijačkom položaju. Može biti neobično spretna u komunikaciji, iako joj misli ponekad izgledaju pomalo nepovezane. Razlog tome leži u njenoj velikoj sposobnosti da trenutno uvidi suštinu neke ideje, iako ima teškoća da napravi vezu između stvari.Ima talenta za poeziju i komponovanje muzike, ali ponekad zapada u mentalne lavirinte u pokušaju da proveri snagu svojih misli.
Ponekad postoji nesvesno sećanje iz prošlih života na povezanost sa bratom ili sestrom. Kada se očigledne teškoće na tom planu nastave u sadašnjem životu, i dalje pokušava da prošlu inkarnaciju razreši radeći na njoj posredstvom učesnika u ovom životu. Karma joj se očituje u odnosu sa drugim ljudima i sve kroz šta u ovom životu prolazi predstavlja deo lekcije da shvati prirodu dvojnosti u sebi. Njenu najveću snagu predstavlja činjenica da je stvorena za učenje i dok joj može biti potrebno više vremena da nešto nauči od osobe sa Merkurom u direktnom kretanju, na kraju će to shvatiti na mnogo dubljem nivou.

RETROGRADNI MERKUR U RAKU
U ovom položaju osoba doživljava najveću harmoniju tokom treće faze u kojoj je sposobna da apsorbuje svest svih drugih ljudi koji je nagone da kroz sećanje ponovo proživljava misli o onome što je već doživela. Njen um i emocije su toliko povezani da svaka misao stvara osećaj, a svaki osećaj stvara misao. I misao i osećaj su toliko duboko ukorenjeni u prošlo iskustvo da osoba stalno pokušava da povrati svoje detinjstvo. Zbog toga je za njen život važno vaspitanje, jer će mnoga iskustva iz detinjstva ostati kao talog tokom celog života. Ova osoba je emocionalno osetljiva i u isto vreme su joj potrebni nezavisnost misli i emocionalna sigurnost. Teško je postići takvu ravnotežu, jer ako se osloni na druge zarad sigurnosti, gubi nezavisnost mišljenja, a izgubiće i emocionalnu sigurnost. Najlakše će razviti emocionalnu posesivnost prema svojim mislima što je, nažalost, može dovesti do mnogih neurotičnih kompleksa da ne može da pobegne. Veoma joj je teško da zakopa prošlost i da krene napred u budućnost slobodna i čista. Pošto svoje emocije analizira a ne dopušta im da slobodno teku, može u stvari da pospeši negativna emocionalna stanja, praveći ih većim nego što zaista jesu, a da to ne shvata. U ovu inkarnaciju je sa sobom donela duboko razmišljanje o zavisnosti. Kroz te misli ponovo preuzima uloge deteta ili roditelja prema svakom sa kime se druži. Tražeći emocionalno i mentalno ispunjenje u isto vreme, oseća se nekompletnom kada primi jedno bez drugog. Ne shvata u potpunosti koncept progresa i stalno misli da je nesposobna da se otkači od ranijih faza u svom životu. U poznijim godinama 

RETROGRADNI MERKUR U LAVU
Najveća harmonija između planete i znaka u ovom položaju se uspostavlja u prvoj fazi retrogradnog procesa. U njoj osoba teži da zrači svojim autoritativnim znanjem prema drugima, da bi pokušala da sada pokrene budućnost. Neprestano misli kako može da prevaziđe sutrašnje prepreke. U svom entuzijazmu mogla bi imati jaku tendenciju da preteruje. Budući da je neverovatno ponosna, pritajeno je ljubomorna na uspehe drugih ljudi u kojima nije učestvovala. Najneprijatnije se oseća tokom treće faze u kojoj nije učesnik u svemu što se oko nje dešava. Razmišljanja o moći iz prošlog života stalno naviru u njenu svest čineći je željnom uspeha. Verovatno je bilo tako u nekoj od prošlih inkarnacija, ali zamenjujući prošlost za sadašnjost, pokušava da vrši pritisak na svoje svesno razmišljanje i u ovom životu. Godi joj pažnja koju stiče tokom prve faze, ali je u velikoj meri gubi tokom treće faze u kojoj je unutrašnji ponos sprečava da zatraži ono što joj je potrebno. Ne oseća se potpuno prijatno ni u prvoj fazi, jer je njeno lavovsko dostojanstvo sprečava da se prerano oglasi. Stoga, u kojoj god fazi da se nađe, teži da mnogo toga zadrži u sebi. Iako su je prošle inkarnacije naučile da razmišlja dovoljno široko da bi izbegla uzane okvire ili male ideje, frustracija retrogradnog procesa joj otežava da bude uvek u stanju da izrazi ono što zna. Njena najveća prednost je sposobnost da proceni celokupnu situaciju, u kojoj drugi vide samo fragmente. 

RETROGRADNI MERKUR U DEVICI
Ova osoba uživa u plodovima vladajuće planete u kojima se mešaju promenjivost Device sa merkurovskom bezgraničnom radoznalošću da bi se omogućio izvestan stepen prijatnosti u sve tri retrogradne faze. Najmanja harmonija sa znakom se javlja u prvoj fazi u kojoj osoba pokušava da skoči u budućnost, ali ipak ne može da stvori realnost od svega što hoće. To objašnjava krajnju nervnu napetost tokom prve faze. Kao rezultat toga, postoji tendencija da nešto duže ostane u drugoj fazi u kojoj može ispoljiti ono što joj je blisko. Tokom poslednje faze pokazuje preterano kritičke tendencije, kada se osvrne na sve što je učinila, analizirajući svoje propuste i upoređujući ih sa svojim idealom. Može se ponašati kao da je zauzela striktan, hladan stav pokazujući malo tolerancije za nered. Takođe ima nepokolebljivo mišljenje o tome šta je ispravno a šta pogrešno u pogledu tuđeg načina života. Ipak, beži od ograničenja prisnog odnosa osećajući se mnogo prijatnije kada postavi izvesnu distancu između sebe i onih koji je okružuju. Pošto ovo nije naročito topla Merkurova pozicija za međusobne odnose, ovaj položaj ipak pruža osobi sposobnosti za krajnje večitog, nepristrasnog mislioca. U prošlim inkarnacijama imala je iskustva koja su je naučila praktičnom metodu razmišljanja o tome kako da gleda na svu komplikovanost u sebi unutar univerzuma. Naučila je da primeti ogroman jaz između funkcionisanja sveta u realnosti i mogućnog funkcionisanja u njenim idealima. Otkriva da mašine svih vrsta mogu biti bliže njenim idealima od ustrojstva ljudskih odnosa. Stoga, u vezama sa ljudima pokušava da sve uskladi sa tim automatizovanim idealima koji su ustanovljeni pre mnogo godina. Postaje srećna kada stekne samouverenost u rešavanju problema koji podrazumevaju detalje sa kojima drugi nisu u stanju da sa uhvate u koštac. Možda nema mnogo prijatelja, ali oni koji su joj bliski, biće brižljivo odabrani. 

RETROGRADNI MERKUR U VAGI
Ovo je jedna od najtežih pozicija za retrogradno kretanje Merkura. Tokom prve i treće faze osoba oseća da je izgubila uravnoteženost Vage. Tokom druge faze, u kojoj doživljava deo prošlosti zajedno sa sadašnjošću, može biti usklađenija sa osnovnim kvalitetima Vage. Najduži boravak u ovoj fazi se pripisuje njenoj sna`žnoj potrebi da se ne opredeljuje. U ovaj život donosi karmu neodlučnog razmišljanja i pošto stalno odlaže rešavanje problema, ljudi koji su joj bliski teško mogu da shvate na kojoj se strani nalazi. U isto vreme, pošto nije sigurna kuda je odvode odluke, uvek je zanima kako ljudi iz njene prošlosti odobravaju ili ne odobravaju odluke koje sada donosi. Ponekad može biti krajnje protivrečnog karaktera, a ako je retrogradni Merkur loše aspektiran, čak i nečasna. Više ceni takt i diplomatiju nego istinu. Zanimljivo je zapaziti da pod rečju "takt" podrazumeva neiskrenost. U sadašnjem životu ova osoba preživljava konflikt sa roditeljima, a kada odraste, neprestano misli da bi sa njima trebalo da uspostavi harmoniju. U stvari pokušava da to učini sa svakim sa kime se sretne. Ipak, od mišljenja i osećanja pravi zbrku i možda se plaši samoizražavanja. Često misli da je ne bi prihvatili oni čiju ljubav želi, ako bi se otvoreno izražavala. To je može naterati da na svet gleda kroz ružičaste naočare izbegavajući da prihvati odgovornost za svoje misli. Kao rezultat toga, teško može da spozna vlastiti identitet. Međutim, zanimljivo je da joj upravo to omogućava da bude od velike pomoći u balansiranju drugih, pošto iz trenutka u trenutak postavlja sebe čas u jednu, čas u drugu poziciju, da bi shvatila situaciju iz svih mogućnih aspekata. 

DrDule Design © Spicum.com. All rights reserved.

Top Desktop version

Threesome
Creampie
Blowjob
Blowjob
Threesome
Orgy
Blowjob
Orgy
Blowjob
Blowjob
Orgy