Horoskop, Dnevni horoskop, Nedeljni horoskop, Mesecni, Godisnji, Ljubavni i Uporedni horoskop :: horoskop-e Astro Community ::

Login

Mars

Retrogradni Mars

Mars, planeta vitalnosti, energije, seksualnosti i želje za akcijom, simbolizovan je krstom materije koji se nalazi pod uglom iznad kruga duha. U modernoj simbolici krst se javlja kao strela, ukazujući tako na marsovsku prirodu probojnosti. Međutim, zanimljivo je primetiti da su krst ili strela uvek nakrivljeni, ukazujući na neravnotežu, kao i na nepotpunost simbola. On se probija napolje, jer krst ili strela dobijaju ubrzanje izvan kruga duha da bi pronašli ispunjenje u večitim stvarima ili drugim ljudima. Ovo je jedina planeta kod koje je krst materije smešten iznad kruga duha. Stoga, težnja ka ovozemaljskom, materijalnom i fizičkom ispunjenju dobija prioritet nad duhom i u stvari može ispuniti duh. Kada je Mars retrogradan, značenje simbola se izokreće i osoba odbija da prihvati ispunjenje duha zahvaljujući uspesima i osvajanjima na materijalnom ili fizičkom planu. U prošlim inkarnacijama osoba s retrogradnim Marsom je naučila da uzdiže, preokreće, nipodaštava, odbacuje ili negira ispunjenje svojih fizičkih potreba, sve dok se prvo ne suoči sa potrebama duha.

Zanimljivo je primetiti da krst materije i dalje predstavlja neravnotežu, jer se nalazi pod uglom, čak i kada se simbol izokrene. U stvari, čak i više, jer strela – krst žudnje za ispunjenje u materiji ne ukazuje samo na prošlost, već pruža manju stabilnost za oslonac kruga duha. Izgleda kao da krug duha pokušava da se suoči sa sadašnjošću, dok se vuče kao teret natovaren na leđa fizičke želje iz prošlosti.

KARAKTER OSOBE SA RETROGRADNIM MARSOM
Ovoj osobi nedostaje kontakt sa istinski realnim potrebama. Tako prolazi kroz teškoće u koordinaciji misli i delanja. Prošlost života u kojem sada živi je u najmanju ruku blago izbrisana iz njene svesti. Ima takođe seksualnih teškoća zahvaljujući suprotnom magnetizmu retrogradne planete. To najviše proističe iz njene nesposobnosti da reguliše energetski tok kroz koji je ova pozicija provlači. Više će se mučiti sa sposobnošću da kontroliše nivoe vlastite energije u koordinaciji sa energijom koju prima od drugih nego sa mislima i emocijama. Može reagovati veoma burno na nekoga i razviti veoma snažno osećanje u pozitivnom ili negativnom smislu istinski zasnovano na energetskom nivou koji prima, a ne na ljudskim razlozima za koje vezuje svoje reakcije. Zbog toga, ljubavne veze ove osobe se skoro uvek izjalove a na seksualnom planu deluju kao da pre svega simbolizuju borbu za opstanak a ne pravo sjedinjenje sa drugom osobom. Ova osoba može donositi nepromišljene odluke dok u isto vreme odlaže neophodne korake koji bi ispravili sve što je pritiska. Ukoliko se retrogradni Mars nalazi u vazdušnom znaku, osoba je neobično mentalno aktivna i teško joj je da nauči kako da se opusti. Ova pozicija Marsa je teža za žene nego za muškarce, jer unutrašnji nagon može biti u disproporciji sa ostatkom horoskopa i teži da umanji njihovu ženstvenost. Ima veoma malo žena sa ovim položajem koje podsvesno osećaju ikakvu ljubav prema muškarcima Međutim, na svesnom nivou, očigledna suprotnost se ponekad manifestuje postavljanjem muškaraca na pijedestal, stvarajući predmet idolopoklonstva koji osobu približava podvesnoj realnosti koja duboko u sebi razvija potrebu da sruši pijedestal. U većini položaja retrogradni Mars prouzrokuje osećanja krivice i samoprekora koja izoluju osobu, ostavljajući je po strani u odnosu na slobodnu razmenu ličnih veza koje doživljavaju ljudi sa Marsom u direktnom kretanju.

KARMA RETROGRADNOG MARSA
Kada je Mars u horoskopu retrogradan, sve delatnosti osobe u sadašnjem životu predstavljaju ponovno proživljavanje prošlosti. Osoba u ovom životu pokušava da pronađe ljude koji simbolizuju sve one koji su je ispunili u prošlim inkarnacijama. U sebi ih stavlja u uloge tih nepostojećih ličnosti. Sa njima pokušava da ispolji sve ono što ranije nije mogla da izrazi. Ima težnju da prenagli u pokušaju da ih na silu uvuče u zamišljene uloge koje im je u sebi namenila. Tada nailazi na prejako i osetljivo odbijanje, ali ne razumevajući zašto, povlači se u sebe nikada potpuno ne doživljavajući odnose u sadašnjem životu. Ovaj pojedinac pokušava da se koncentriše na vreme iz prošlosti koje je predstavljalo silu sa kojom je morao da se nosi. Sada podsvesno vibrira sa tom istom silom, bez obzira na to da li je u pitanju ljutnja, bes, neprijateljstvo ili pogrešan postupak prema svim ljudima u sadašnjosti. U nekim slučajevima može sa sobom nositi gnev iz prošlog života koji ga nagoni da ne veruje u postupke drugih ljudi. To nasleđe se teško odražava na sadašnje ponašanje.

©Martin Šulman

DrDule Design © Spicum.com. All rights reserved.

Top Desktop version

Threesome
Creampie
Blowjob
Blowjob
Threesome
Orgy
Blowjob
Orgy
Blowjob
Blowjob
Orgy