Horoskop, Dnevni horoskop, Nedeljni horoskop, Mesecni, Godisnji, Ljubavni i Uporedni horoskop :: horoskop-e Astro Community ::

Login

Jupiter

Tranzit Jupitera

JUPITER U SOLARNOM HOROSKOPU
Kada je sat rodjenja nepoznat, često se upotrebljava tehnika solarnih kuća. Astrologija solarnog znaka ima specificnu vrednost koja daleko prevazilazi domete tzv “popularne” astrologije. Što se tiče tranzita Jupitera, ova tehnika se približava opštoj tendenciji koju Jupiter ima po pitanju njegovog položaja u znaku i solarnog znaka pojedinca. Npr prolazak Jupitera kroz Blizance 1977. pre svega je utvrdio opštu atmosferu i stvorio mogućnosti za sve ljude. Globalno, mentalitet je bio obojan Jupiterskim karakteristikama obzirom da Blizanci vladaju mentalnim. I svako je na tu opštu tendenciju reagovao na svoj način, u skladu sa svojom natalnom temom. Ipak, na neki način svako je reagovao u skladu sa svojim solarnim znakom.
Solarna kuća neće pokazati lični odgovor već više oblast iskustva u kojem će opšta tendencija doći do izražaja. Ta je tendencija za pojedinca spoljna i on na nju reaguje kao društveno biće. Čak i ako mu je život promenjen zbog pritiska ovih spoljnih uticaja, sama motivacija je kolektivna; ona nije rezultat ličnog razvoja i pojedinačne sudbine. Ako tranzit Jupitera kroz Blizance nudi nešto opšto što svako može primeniti i lično, u čitavom svetu, činjenica da je neko rodjen sa Suncem u Devici daće astrologu precizniji kadar unutar kog će smestiti ovaj tranzit. Prema solarnoj tipologiji, kod takve osobe će se Jupiter naći u 10. kući, a astrolog će tada biti u stanju da objasni ovaj tranzit kao indikator opšte mentalne ekspanzije – razvoj uz pomoć novih kontakata i pojava novih planova. Svaki solarni tip će odgovoriti na opštu tendenciju u skladu sa tranzitom kroz solarnu kuću što je osoba verniji predstavnik svog solarnog tipa to će interpretacija obzirom na solarni znak biti istinitija.

 

 

INDIVIDUALNI CIKLUS JUPITERA
Individualni ciklus počinje u trenutku kada tranzitni Jupiter padne na Asc (što se dogodi pre ili kasnije u prvih 12 godina života).Prolazak kroz prve tri kuće (kvadrant zime) odnosi se na rast osnovne funkcije posmatrane planete. Kako jupiter napreduje prema Ic-u njegova funkcija i sve što se na nju odnosi razvija nova lica na subjektivan način. Sledece tri kuće (kvadrant proleca) odnose se na mogućnost pojedinca da upotrebi funkciju planete. Iz toga proizilazi da kada Jupiter napreduje od Ic-a ka Desc-u, kvalitet njegove funkcije postaje očigledniji i jasniji u životu natusa, pa rezltati polako počinju da izbijaju na površinu. Treći kvadrant leta odnosi se na brže napredovanje u upotrebi Jupiterske funkcije. Kada se planeta popne od Desc-a na Mc natus će pokazati kako funkcioniše unutar društvenog konteksta, da li dobro ili loše (tj.da li je usvojila nove veštine ili nije). Od trenutka kada Jupiter dotakne Desc, natus mora biti iznad samog sebe i prihvatati druge kao sebi jednake. Mora izabrati ljude sa kojima oseća da može postići novi društveni cilj na kom radi. Sa njima će doživeti nova iskustva koja ne bi imao da je ostao sam. Cilj treba da su ljubav i saradnja, asimilirati ono što se ranije činilo stranim i nepoznatim. Natus takodje mora biti spreman da prihvati mnoge promene do kojih mora doći dok se sopstvena vizija uskladjuje sa vizijama drugih. Na kraju dolazi i kvadrant jeseni, koji se odnosi na porast uticaja natusa na temelju stvarnih društvenih dostignuća. Ako je sve išlo kako treba, njegov uticaj sada treba da raste sve više i više u oblasti odabranih aktivnosti.

Ali u tom trenutku se postavlja i značajno pitanje: šta uraditi sa postignutim rezultatima? Požnjeli su se plodovi sopstvenih napora otkako je Jupiter prešao Asc, ali očigledno za osobu ćebiti izazov da prati svoj unutrašnji razvoj koji prevazilazi ono što je on postigao u spoljnom svetu. Unutrašnje odluke o tome kako nastaviti sa tim razvojem usloviće radjanje nove klice koja će se moći početi razvijati nakon narednog prolaska Jupitera preko Asc, tj u narednom 12-godišnjem ciklusu. Oni koji nisu započeli proces individualizacije imaće otprilike jednaka iskustva u svakom novom ciklusu tj neće se bitno pomerati sa istog nivoa. Oni neće ničim doprinositi društvu niti grupi kojoj pripadaju, pa od nje ne mogu očekivati nikakvu nagradu ni posebno priznanje. Pa ipak, upravo oni su često preplašeni i frustrirani, pa bi najviše koristi imali od saveta jednog humanistickog astrologa. Kada bi naučili da svesno koriste rastuću plimu sopstvene Jupiterske funkcije mogli bi sigurno početi da žive interesantnijim i bogatijim životom. Pozitivan duhovni život podrazumeva da tragamo za načinima kojima možemo, podvrgavajuci se do izvesne mere društvenim normama, izneti ili utkati u društvo svoju sopstvenu viziju i smisao društvenog cilja. Kreativni pojedinac će usmeriti sredstva koja stvaraju ljudi koji rade zajedno u poslove kao što su kultura ili religija, i umeti da ih inteligentno upotrebi u svrhu budućeg cilja.

 

DrDule Design © Spicum.com. All rights reserved.

Top Desktop version

Threesome
Creampie
Blowjob
Blowjob
Threesome
Orgy
Blowjob
Orgy
Blowjob
Blowjob
Orgy