Horoskop, Dnevni horoskop, Nedeljni horoskop, Mesecni, Godisnji, Ljubavni i Uporedni horoskop :: horoskop-e Astro Community ::

Login

Jupiter

Retrogradni Jupiter u zodijačkim znacima

RETROGRADNI JUPITER U OVNU
Ova osoba se najprijatnije oseća u prvoj fazi retrogradnog procesa gde sklonost ka širenju Jupitera zadovoljava potrebu za očekivanjima u budućnosti. Osoba ima očiglednu poteškoću da susretne svaku novu situaciju sa unapred znanom idejom o njoj. Kao rezultat toga, pokušava da kontroliše okolnosti u životu, a ne da se upusti u struju svakog novog iskustva. U ovom položaju postoji velika žeđ da se ponovo doživi prošlost - dok osoba veruje u sebi da se kreće ka budućnosti.
Često postoji osećaj samopravednosti koji oduzima najviše razmišljanja. On je propraćen nabujalim duhom slobode na najinstinktivnijem planu.
Osoba teži samopoštovanju i pokazuje sklonost da sudi o drugima koje smatra manje moralno vrednim od sebe. Može postati veoma tvrdoglava po verskim ili duhovnim pitanjima i ponekad pravi grešku u kategorizaciji ljudi na osnovu učenja koju zastupaju.
Iznutra je obuzima nemir koji je stalno gura ka doživljaju koji još nije iskusila. Može takođe, pokazati detinju naivnost, ne sagledavajući punu situaciju ili okolnost u koju zapada. Kada sagleda celu sliku, često mora da se povuče. Takvo ponašanje je veoma teško u braku, jer partneru nudi malo stabilnosti.
Na karmičkom nivou,osoba ovde mora da nauči sopstvene istine na najelementarnijim nivoima. Nastavlja lekciju da je iskrenost prema sebi ključ za najveću sigurnost.

RETROGRADNI JUPITER U BIKU
Ovoj osobi je najprijatnije u trećoj fazi retrogradnog procesa gde se može reflektovati na svemu što je sakupila u životu. Puno energije troši na stav da je uvek u pravu. To joj otežava da se prilagodi načinu razmišljanja drugih ljudi. Neprestano opravdava svoje ponašanje i pokušava da se pridržava svog viđenja života, jer je tvrdoglavo vezana za predrasude iz prošlosti.
Veoma često za život zarađuje ogledajući se u nekoj gotovo zaboravljenoj umetnosti ili kao majstor, obućar, kuvar delikatesnih jela ili knjigovezac.
Drugi smatraju da ima problem sa egom povezan sa nerealnim očekivanjima od života. Ovoj osobi je važno da se oseća dominantnom i na mnogo načina je sklona samozavaravanju, sve dok zadržava osećaj da kontroliše spoljne okolnosti. Tako živi u svetu koji je stvorila u sebi. Na kraju zapada u iluziju da je sva samokontrola u stvari kontrolisanje drugih ljudi. U isto vreme, dok misli da osuđuje druge, u stvari osuđuje sebe.
Izuzetno je nezadovoljna materijalnim svetom, pošto osoba neprestano misli da bi trebalo da u životu učini više, nego što čini. Stoga, pokazuje sklonost da usmeri svoje uspehe protiv ljudi oko sebe i to joj jedino otežava da pronađe sebe samu. Prevazići će karmu kada bude naučila da najveće istine spoznaje na najprirodniji način i jedino onda kada ne pokušava da ostavi utisak na druge ili kada se ne napreže.

RETROGRADNI JUPITER U BLIZANCIMA
Ovo je jedna od najtežih pozicija za retrogradnog Jupitera, jer je osoba naučena da sjedini višu i nižu svest posle mnogih života sukoba između njih. Navikla je da svoj životni stav zasniva na idejama drugih ljudi. Tako je naučila da postane nesvesno odvojena od vlastite istine dok njene filozofske ideje i vrednosti počinju da primaju uticaj onih koji je okružuju.
Prihvata ideje od svih a da ne shvata u potpunosti šta je u njima suština.
Doživljavajući nemir tokom treće faze retrogradnog procesa u kojoj razmatra istinu o drugim ljudima, postaje nervozna da bi onima koje će sresti prosledila svaki delić informacije koju je naučila.
Tokom prve faze pruža mnogo informacija zajedno sa dezinformacijama, jer nema vremena da u sebi načini njihov odabir.
U ovom životu mora naučiti da odredi svoje ideje i želje i da posmatra kako ih drugi ljudi sprovode u delo. Često se ponaša kao posmatrač života drugih ljudi koji prolaze pokraj nje. To će izazivati frustracije sve dok ne nauči da prihvati praktičan pogled na život, praveći razliku između istine koje saopštavaju drugi, a ona treba da je prihvati, i one kojima bi trebalo da opovrgne praktičnost. Iznad svega, mora da nauči da ne prisiljava druge ljude da misle kao ona, jer njen najveći problem je sklonost da veruje da njeni stavovi najbolje funkcionišu kod onih koje misli da treba da podučava.

RETROGRADNI JUPITER U RAKU
Ova osoba se najprijatnije oseća u trećoj fazi retrogradnog procesa u kojoj neprestano pokušava da ponovo preuzme osobine nezrelosti iz prošlosti. Svoj život je ispunila naivnošću, verujući da je neuglađena. Tako ima mnogo teškoća tokom mladosti, jer život u sadašnjosti ima težnju da je povuče iz vremena koje se može pokazati slobodnijim nego što je sadašnja realnost. Njen doživljaj istine je oduvek bio više emocionalan nego mentalan. Kao rezultat toga, ne reaguje ispravno na nadražaj, već pokušava da svu svoju svest razvije iz emocija. Takva sklonost ponovo naglašava njene detinje kvalitete.
Tokom mladosti pokazuje sklonost da se ograniči bujanje Jupitera u okvirima iskustava iz prošlosti. Kada planetna energija pokušava da se proširi, osoba oseća rakovsku potrebu da se ogradi. U međuvremenu, retrogradno kretanje Jupitera ne potiskuje ceo taj sukob samo unutra, već i unazad, u prošlost. Tako osoba prolazi kroz emocionalni i mentalni sukob u isto vreme. Njena sećanja su često preobilna, jer pokušava da ispravi sve situacije u kojima se nije u potpunosti ispoljila. Pokušava da ponovi svoja iskustva, kao da samim ponavljanjem postaje sigurnija u ispravnost načina na koji je izlazila na kraj sa sobom.
Celokupno njeno znanje iz prošlog života u višoj svesti se sada proverava, pošto se od nje traži da ga dovede u ravan sa emocijama. Tako mora naučiti da odano veruje i postupa na osnovu sopstvenih uverenja.

RETROGRADNI JUPITER U LAVU
Prva faza ovde pruža najprijatnije iskustvo, jer ova osoba može na druge ostaviti pečat svog viđenja života. U isto vreme, ona pokazuje sklonost povlačenja u ponos u pokušaju da vodi moralan život. Može biti oštra prema drugima, često prekidajući tok misli drugih ljudi u želji da privuče pažnju. Ovo je tip ličnosti koji veruje da svakoga može naučiti kako da živi. Voli da o sebi ima sliku plemenitosti i mogla bi u stvari da sada živi prethodni život u kojem je razvila tu osobinu, braneći neku moćnu ideju ili princip.
Voli da misli da sve što učini u životu simbolizuje progres. U tom smislu, stalno se pokazuje da bi dostigla veličinu svega što smatra vrednim pažnje. Privlači je sve što u životu pruža sliku priznanja. Budući da je krajnje nezavisna ne prihvata baš savete drugih, ali ih sluša, pa će jednoga dana u budućnosti shvatiti istinu koja joj je saopštena. Jedna od njenih slabih tačaka je impulsivnost kojom donosi prenagljene zaključke tokom prve faze, dok kasnije mora samo da preispita svoje sudove. To se dešava, jer priroda Lava često blokira bezličnu svest Jupiterovog višeg uma. Ova osoba može biti izvan kontakta sa svojom pravom prirodom više nego što zna.
Njena filozofija i pogledi na život imaju tendenciju da se razlikuju od drugih, a za nju je važno da nauči da se stvari mogu razlikovati bez vrednovanja stvari. Kada naduvani ego koji često prati ovu poziciju, počne da se stišava, ova osoba će biti u stanju da iskusi jedan od najlepših širokih pogleda na univerzum.

RETROGRADNI JUPITER U DEVICI
Kod ovog položaja jedan od najtežih problema sa kojim osoba mora da se suoči je nedostatak perspektive. Mnogi hipohondri imaju retrogradnog Jupitera u Devici. Postoji sukob između unutrašnje svesti višeg uma stečenog u prošlim životima i iskustva svetske realnosti u sadašnjem životu. Ova osoba ima težnju da zatvori oči pred potpunom slikom. Na taj način vidi delove celine, a delove koje vidi naziva "celinom". U odnosima sa drugima više beži od prisnosti nego što traga za jupiterskom toplinom. Njen idealizam je tako visok da je drugim ljudima nemoguće da se usklade s njenim očekivanjima. U životu gaji mnogo različitih ideala koji formiraju apstraktnu kristalizaciju onoga za čime traga. Kao rezultat toga, pokušava da bude stroga prema sebi kao i prema drugima. Često smatrajući da je iznad nižih aspekata života, pokazuje skonost da razvije lažni duhovni ego. Kroz čistotu ideala u sebi uspeva da poveruje da je duhovno nadmoćnija od drugih. Tu upada u klopku, boreći se protiv svojih potreba i izolujući se od stvarnosti svoje egzistencije.
U prošlim inkarnacijama je manipulisala sobom na osnovi nerealnih ubeđenja sa kojima sada pokušava da se uskladi. Postaće zadovoljna kada prestane da izigrava simbol svega za šta misli da čovečanstvo očekuje od sebe.

RETROGRANI  JUPITER U VAGI
Ova osoba se kreće kroz sve tri retrogradne faze, u zavisnosti od ljudi sa kojima je u društvu i ideja sa kojima se suočava. Stavovi o poštenju i pravdi su tako duboko ukorenjeni u prošle inkarnacije da ne izražava uvek ono što oseća, ukoliko misli da bi to moglo ugroziti neku drugu osobu. Ako se zloupotrebi, ova pozicija može stvarati zlovolju iz nekog prošlog života. U mnogim slučajevima, identitet više svesti joj istinski ne pripada. On je pre zbirka ideja svih ljudi koje je u prošlosti poznavala. Kada postane istinski svesna, shvatiće da se saživljava sa problemima drugih ljudi trošeći mnogo napora u potrazi za rešenjem koje će joj pomoći da izađe iz lavirinta sukoba koji nikada nisu bili njeni. Kada to shvati, biće u stanju da se odvoji od svega što ju je ranije morilo. Tada počinje da uviđa da veliki nemir koji preživljava nije bio njen, već želja drugih da ona reši njihove probleme. Kada se suoči sa sopstvenim egom, shvatiće zašto te želje nije samo prihvatila već i privukla.
Štaviše, voli da se nađe u položaju neke druge osobe, tako da iz takve povoljne tačke može razviti uravnoteženiji pogled na stvari. Međutim, što više to čini, manje joj je jasno iza čega zapravo stoji. Nastavlja karmičku lekciju kako da uravnoteži svoju višu svest umesto da se koleba između raznih stavova. Postići će najvišu radost kada bude u stanju da koncentriše stav prema životu.

DrDule Design © Spicum.com. All rights reserved.

Top Desktop version

Threesome
Creampie
Blowjob
Blowjob
Threesome
Orgy
Blowjob
Orgy
Blowjob
Blowjob
Orgy