Horoskop, Dnevni horoskop, Nedeljni horoskop, Mesecni, Godisnji, Ljubavni i Uporedni horoskop :: horoskop-e Astro Community ::

Login

Jupiter

Spoznaja Jupitera

“U centru svake Duše je Bog”  zna Jupiter, te je znanje njegovo ono koje oslobađa  jer je u suštini sve dobro i sve sjajni smisao ima.
Opšte je poznato da Jupiter nosi jedno znanje koje nije na taj način utelovljeno u drugim planetama, ali kada bi se priroda njegovog znanja opisala u jednoj rečenici ona bi verovatno glasila “Šta god da ti se dogodi, ništa ti se neće desiti!”.
To je jedan bitan princip koji njega čini, i zbog kojeg je potpuno izvan sfere upliva u kojoj sudbinu deli Saturn, jer Saturn je,kao što se zna, svu svoju decu progutao, osim Jupitera. Nosio ih je u sebi i svi žive pod uplivom Saturna, što će reći pod uplivom tereta koji genetika sama po sebi nosi, jer to je ono što Saturn predstavlja tim krstom koji stoji iznad polukruga duše (simbol Saturna). Ovde ipak postoji neka druga sila, jedna sila polukruga Jupitera koji je izvan krsta i koji čini dušu slobodnom od neumitnosti, od sudbine, od vremena, i bitno stanje iz koga Jupiter funkcioniše je da generalno nikada ništa ne može biti loše. Kao da su sve stvari koje se događaju uvek na strani života, na strani natusa. Ako se pogleda šta je ono što čini suštinsku prirodu Jupitera, vidi se da je to priroda svačijeg višeg JA i da je vrlo srodna osnovnoj prirodi čoveka. Naime, ako se zna da je u okviru jednog kruga čovek definisan stanjem od 1. do 8. kuće, budući da i 1. i 8. kuću Mars čini kao vladar, čovek ima svoju sudbinu od prvog udaha do poslednjeg izdaha ili ima sudbinu koja je vezana pričom sa dva kraja  sa početkom života i sa početkom smrti. Te dve tačke su one kojima vlada Mars i koje čine kompletnu priču kod čoveka. Priroda Jupitera je veoma srodna ovome, budući da Jupiter ima sedište u Strelcu, a u 8. znaku od sebe ima svoju egzaltaciju. Drugim rečima, na isti način na koji 1 i 8 imaju svoja predstavništva natusa, isto tako posmatrano od Jupitera, 1 i njemu 8 nose srodnu temu. Nose priču o tome da Jupiter sebe prepoznaje u svojoj 8. kući, odnosno da on egzaltira u njoj.

Jupiter gde god bio u sedištu, ono što je smrt ili što je promena, potpuno doživljava kao svoju egzaltaciju, doživljava kao svoj maksimum i on nema nikakav problem sa tom tačkom sa kojom inače svi drugi imaju problem. Svi drugi imaju problem unutar toga što smrt predstavlja tačku straha, tačku nestanka nečega. Ta 8. kuća Jupitera je upravo vezana za znak Raka, za prirodu same duše, i kao što je poznato, Jupiter je egzaltiran u sred znaka Raka, na 15°, govoreći o tome da upravo iz same prirode čovekove duše proističe svo znanje, proističe sve ono što čini njegovu potrebu ili njegov razvoj. Naravno, posmatrajući kojim kućama Jupiter vlada od Marsa samog, zaključuje se da je Jupiter vladar 9. kuće od 1. kuće ili 2. kuće od 8. kuće, jer Mars ima svoje sedište i u 8. znaku i ukoliko on predstavlja natusa kao i onaj 1. zaključuje se da se Jupiterova priroda vezano za natusa izražava u svemu što je njemu 9. kuća i njemu 2. kuća. Simbolika 2. i 9. kuće upravo govori o buducem životu svakoga, jer 2. i 9. kuća (što se uči u okviru karmičke astro­logije) jesu ključne kuće za sledeći život, na isti način na koji 9. kuća o tome govori. Jupiter sam po sebi ništa drugo i nije, nego priča preko vre­mena i priča iz natusovog budućeg JA. Jupiter je natusova budućnost i budući život koji već po­stoji, i njegova sva spremnost i sva sila ogledaju se u tome što je ispred natusa. Budući život je već stvoren. Budući život se odigrava sa svom svo­jom pričom. Svu podršku koju natus doživljava i koju dobija, upravo dobija iz svog budućeg JA. Jedan život se ne odvija samo u okviru jedne rav­ni postojanja, već Jupiter predstavlja jednu veliku pomoć koja natusu dolazi iz budućnosti. On je u životu svakoga formirano telo u odnosu na sve ono što ljudi žive kao rezultat svog smisla. U onoj meri, u kojoj je ljudska potreba da se pronadje ne­kakav smisao i neka zaokružena vrednost snažna, upravo u toj meri priroda Jupitera predstavlja re­alnu pomoć koju natus u životu ima. Naći smisao u bilo čemu što se negde nalazi. Osma kuća od Jupitera i Strelca je znak Raka. Ako on egzaltira u znaku genetike, u znaku osnovnog porekla, to znači da je smisao koji je potrebno da natus pronadje u životu, upravo u tome da unutar svojih predaka napravi red, da unutar svojih predaka is­puni potrebu koju god da su oni imali. Ta tačka ga oslobadja. Ona tačka koja natusa čini slobodnim jeste kada ispuni sve svoje genetske potrebe koje je nekada imao i koje su uvek imale smisao i koje su uvek imale svrhu. Šta god da je neko, negde, nekada radio, u svojoj osnovi u svojoj suštini on je bio dobar. Nikada niko nije imao neku lošu za­misao. Loša zamisao je bila samo nesposobnost izraza onoga što čovek unutar sebe u svojoj biti ima kao dobro. Jupiter upravo o tome govori. Da je u centru svake duše Bog. Da je u centru on sam. Unutar 15° Raka postoji totalno znanje i upravo iz tog 15° Raka dobijaju se harmonične zakonitosti razvoja stepenova egzaltacije, stoga priroda 15° Raka predstavlja tačku rešenja svih težnji preda­ka, svih težnji koje natus unutar sebe ima. Kada tu stvar postigne, natus doživljava ostvarenje svog višeg JA, ostvarenje svog budućeg JA, ostvarenje svog JA koje je već jedan život ispred njega. Ju­piterova prednost je u tome što je on uvek jedan čitav život ispred. Kada se govori o svemu onome što je nešto ka čemu se teži, što je nešto što daje nadu svima, što daje priču o budućnosti i veru u budućnost, zna se da je to Jupiter i zna se da će Jupiter uvek biti ispunjenje snova koje neko ima, bilo da su to snovi o jednom smislu, o jednom velikom prostranstvu, o mogućnosti da se bude bilo gde, da se upozna bilo šta, da se vidi bilo koji deo sveta ili snova o bogatstvu. Jupiter upravo tim oblastima vlada. On daje znanje, ona daje ši­rinu prostoru na svaki način, daje bogatstvo. On predstavlja ispunjenje snova. I upravo tako je i na nivou svih nas. Postoje oni prostori unutar kojih postoji i potreba da se snovi ispune. Dovoljno je pogledati poslednjih minimum desetak predsed­nika SAD-a i uočiće se da je svaki imao posebno pogodnu vezu izmedu Meseca i Jupitera, najče­šće direktnu. Čak je i Džordž Buš imao to, a ne tre­ba ni spominjati mnoge druge velike, koji su imali jake konjunkcije ili izuzetno jake sekstile i trigone, u nekim slučajevima preko dispozitora. Ali čitava poenta budjenja Jupitera je priča o budjenju nade. To je priča o onome što budućnost predstavlja. Ukoliko se pogleda na zapad videće se šta je bu­dućnost. To je priča Jupitera, to je budući život svakoga u ovoj zemlji. Ako se pogleda Hrvatska znaće se šta je budućnost za godinu dana, ako se pogleda Slovenija znaće se šta je za 5 godina, ako se pogledaju SAD znaće se šta je u sledecem životu budućnost. Ali u svakom slucaju priča je uvek okrenuta ka budućem kada se gleda na tu stranu. To je priča o svemu, a posebno o svemu onome što je veliko, što je moćno, što predstav­lja ispunjenje snova, sledeći život, što je sledeca etapa. Svako to negde ima u jednom svom delu kao svoju potrebu, kao svoj san. Ali da bi se do tog sna došlo, potrebno je preći reku, potrebno je preći 8, preći pre svega jednu reku genetike koja obavezuje svakoga, što je vrlo često i granica ži­vota. Potrebno je pogledati kako izgleda priroda ovog Jupitera koji o budućnosti govori, iz samog primarnog horoskopa otkrića Urana.

Jupiter ovde dakle nosi upravo svoju esencijalnu prirodu. Jupiter predstavlja ovde svakako sve vrednosti jer je vladar 2. kuće i dispozitor vladara Ascendenta, nalazi se u 1. znaku u kome je i Ascendent i u aplikacionoj je konjunkciji sa Mesecom koji je vladar 9. kuće. Iako je ovo priča o otkriću Urana ili priča o otkriću primarnog slobodnog čoveka, tačke odakle stvari kreću, jasno je da je Jupiter ovde najsnažnije naglašen. Naglašen je preko vladara 9. kuće i preko samog Jupitera koji se nalazi u 1. kući. Potreba duše da pronađe sebe, da pronađe smisao je jedna od ključnih faza u otkrivanju sebe kao Urana. Da bi se Uran rodio neophodno je da Jupiter bude jak. Ali sve se ovo nalazi u znaku Škorpiona, sve se nalazi u znaku koji govori o sigurnom prelasku preko neke smrti, a Jupiteru je očito Škorpion veoma srodan, veoma blizak i ima jaku potrebu za njim. Ovde je interesantna pozicija jer govori da je Jupiteru u tački smrti, tački prolaska ili tački onoga čega se većina ljudi plaši, upravo kao u svom znaku. Nisu li sve crkve nastale kao rezultat potrebe da se odgovori šta je to smrt, i šta ima iza smrti? A Jupiter predstavlja jedno obećanje iza, sa one strane, preko puta. Upravo je njegova sila ovde izražena. Drugim rečima, da bi jedan čovek, jedan smrtnik, dosegao punog Jupitera on mora preći pre svega preko Škorpiona. On mora da se suoči sa pitanjem smrti. Verovatno je da se boji, da ima strah. Ali u meri u kojoj strah postoji, besmisao se javlja. Ako postoji znanje kod natusa da „šta god da mu se dogodi, ništa mu se neće desiti“ u tom slučaju Jupiter se pojavljuje kod njega ne samo kao njegova vera, nego i kao smisao. U osnovi Jupiter nalazi svoje sedište između dva znaka u kojima je Mesec slab. Između Škorpiona i znaka Jarca. Između dva teška znaka natus nalazi prirodu Jupitera. Jupiter uvek ulazi u sred onoga gde je Mesecu vrlo teško da uđe, pronalazeći smisao. I ako je pitanje šta je smisao ili šta je svrha svačijeg života, onda je odgovor sigurno u tome da se tamo gde je tama, gde je strah pronađe znanje, da se tamo gde je bilo neznanje predaka pronađe znanje.

Karta otkrića Jupitera

Jupiter dolazi uvek iz budućnosti, ulazi u prošlost i menja genetski kod. Jupiter je tu da promeni sve ono što će na kraju njegovog 9. znaka izrasti u 10. znak. U 10. znaku, znaku Jarca, imamo sudbinu koja je genetski uslovljena. Saturn predstavlja tu genetiku, taj osnovni nosač, tu formu unutar koje će se strukturisati čitava sudbina, ali Jupiter je taj koji daje kodove toj formi. I Jupiter uvek u svačijem životu predstavlja silu koja natusa vodi ili koja mu omogućava da promeni nešto, da promeni kod neminovnosti koji ide unutar genetike. Na kraju 9, dakle dolazi 10 i to je zakon. I svaka država je nastala na osnovu jedne vere, na osnovu jedne religije. Religija ima pre svega civilizacijsku funkciju. Funkciju koja će dati ustrojstvo civilizacije, ustrojstvo jedne države, jednog Saturna, pravila, moralne kodekse i sve nadalje. Ako natus ima 9 on stvara 10. Sudbina se stvara iz 9, ali je neophodno pronaći tačku 9. Tačka 9 je tačka koja poručuje da umesto da se pronalazi besmisao u stvarima oko sebe i da se odbacuju stvari, upravo nađe jedna svrha svemu što postoji. To daje sjajno zadovoljstvo, sjajno ispunjenje i otvara mogućnost ka promenama. On je uvek okrenut ka budućem i nikada nije okrenut ka prošlom. Bivajući okrenut ka budućem, on menja prošlo. Jer iz 9 konačno nastaje 10. I uvek treba znati da je Jupiter koji u sebi nosi munju, u svojoj prirodi, samo jedan trenutak, jedan zlatni trenutak u svačijem životu, jedna šansa koja će se pojaviti, koju je potrebno iskoristiti i koja nakon nekog vremena postaje Saturn. Zamor prostora je isto što i vreme. Saturn je zamor Jupitera. Na kraju, iz 9 nastaje 10. To je isto kao kada u jednom trenutku osoba studira, uči, i nakon toga postajete određena forma. Forma koja će posedovati svoj sistem, imaće svoju definisanu strukturu u okviru 10. Ali u jednom trenutku postojala je iskra. To je iskra koju donosi Zevs sa svojom munjom, sa svojim trenutkom i vrlo je srodan Uranu i Vodoliji. U mnogim horoskopima unutar kojih je Jupiter jak, veoma često se vidi da je veoma povezan sa prirodom Urana i serijom 11. Oni zajedno funkcionišu. Jupiteru je Uran vrlo blizak i to je njegov arhetipski model, ali stvar je u tome što se svakome šansa daje u jednom kratkom momentu i tada nastaje njegovo zlatno doba. Nakon toga to postaje forma. Odmah nakon hlađenja nastaje forma koja je vezana za svakodnevni život, za jedan sistem unutar koga živimo. To je jednostavno uvek tako. Jupitera gotovo nikada ne vidite. Jupiter nije neko ko će se videti u jasnoj formi. Jupiter se pojavljuje kroz različite oblike, i kao što je poznato mitološki Jupiter je uvek uzimao najrazličitije oblike na sebe, kako bi vrlo često bio u raznim aferama ili imao svoje delovanje na Zemlji, no ono što se postavi iz Jupitera jeste zakon koji će dalje definisati sudbinu. Stoga kada se posmatra ovaj horoskop potrebno je videti kakav je to Jupiter u svojoj prirodi. Trebalo bi zapamtiti da je Jupiter u svojoj osnovnoj prirodi veoma sklon 1. kući, znaku Škorpiona. Iz toga on ima trigon sa Suncem koji je svakako Jupiterov značajni model. Jupiter se izražava u prirodi u trigonu sa Suncem, a po dispoziciji on vrlo rado odlazi u znak Vodolije. Jupiter vrlo lako pronalazi smisao i između Sunca i između Urana. On je upravo tačka koja je vezana za taj zakon pronalaženja smisla. 

Jupiter je u osnovi sve ono na čemu počiva i Saturn (Saturn se nalazi u znaku Strelca, a njegov dispozitor jeste sam Jupiter koji ima trigon sa Suncem) ili svaka forma počiva na modelu zakona, na modelu pravila, na modelu određene inteligencije koja je unutar njega data. Svaka forma ima inteligenciju koju Saturn održava. Saturn održava tu formu, poštujući određenu gravitaciju. Ali inteligencija forme jeste inteligencija koja postoji unutar Jupitera. Ukoliko dođe do izmene u samom Jupiteru ili u samom smislu koji neko negde nosi u svom životu, menja se inteligencija, menja se inteligencija oblika, ili inteligencija forme. Natus dobija smisao. Dobro je upamtiti da kada se govori o Juptieru, govori se o kratkim trenucima koji imaju svrhu da nadopune vreme. Jupiter uopšte nije u vremenu, zato je kratak trenutak. Jupiter nije u vremenu. Njega Saturn nikada nije progutao. Jupiter je obećanje koje stoji iza smrti. Jupiter je budući život. Koliko god ga posmatrali, on nije u ovom vremenu. Samo se na kratko pojvaljuje, nadahnjuje ovaj svet, nadahnjuje vreme i nakon toga on se vidi samo u formi zakonitosti. On ostaje samo kao princip smisla koji natus negde ima. Zato je Jupiter pre svega podrška natusu, i ono što se zove smisao. Ako se posmatra njegova prirodna kuća iz koje on vlada to je 9. kuća, i kako 9. kuća 1. kuću gleda 5. pogledom (1. kuća je 5. kuća od 9.), sigurno je da je Jupiterov princip onaj koji natusa voli. Sposobnost natusa da dozvoli da bude voljen, jeste sposobnost koja je izražena iz snažnog Jupitera. Da čovek ima sreće u životu, da ima podršku, da ga život voli, da mu život daje. Sve to dolazi ukoliko je smisao negde oživljen. Ako nema smisla, ako u svom životu natus primećuje da su stvari uvek loše, ako ono što mu dolazi ne razume kao dobru stvar, ako misli da će mu se dogoditi nešto loše, a Jupiter kaže – „šta god da vam se dogodi, ništa vam se neće desiti“. Ako bilo koja od ovih stvari postoji, natus u toj meri onemogućava sebi da realno bude bolji, od bilo čega, od bilo koga u žuvotu, ne može da dopusti to stanje sreće. I naravno u toj meri mu je teže da on sam oseća ljubav prema nečemu. Jer 1, 5 i 9 jeste kod za potpuni život unutar koga natus voli u svojoj 5. kući, a 9. kuća voli samog natusa. I ako natus ima oživljen ovaj trougao, on je sigurno iznad polja sudbine. I koji je onda glavni aspekt u jednom horoskopu koji nosi ovu prirodu sreće? Sigurno je to odnos Sunca i Jupitera, sigurno je to odnos trigona, jer su 5 i 9 upravo Sunce i Jupiter, i u otkriću Urana 5 i 9 su u primarnom trigonu, i ako je ovaj faktor oživljen on daje veliku sreću natusu. Ali to svako može da postigne, jer je to veoma jednostavno. Naprosto je potrebno dopustiti da se bude voljen i odatle biti srećan. Biti u 5. kući. Svi koji su učenici, treba da postanu 5, ali u startu su 1. I njihov čitav put razvoja je u tome da postanu 5. Kada budu bili 5 tada su potpuno osvetljeni, tada su potpuni učenici i tek tada oni mogu uopšte imati bilo kakav osećaj pozitivan prema svom učitelju. Pre toga samo učitelj može da ima pozitivan osećaj prema njima. Ali tek kada postanu 5 imaju mogućnost da sa 5 gledaju svoje 5. I to je odnos unutar koga učenik postaje učenik. Unutar koga vežba da postane pravi učenik. To je cilj svakoga. To je način unutar koga se oživljavaju Sunce i Jupiter kao jedan nepobedivi aspekt, kao nepobedivo Sunce. To je ono što je potrebno svakoj osobi. Da bude dovoljno srećna, da pusti taj trigonski pogled koji ide i da iz toga doživljava svoje bezazleno zadovoljstvo koje je 5. kuća i kada u tome bude bila dovoljno, svo znanje prirodno ide kroz nju. Ona prirodno sve ostalo saznaje. I u onom trenutku kada više ne bude imala potrebu da pita bilo šta, već samo bude lagana, svi odgovori i smisao dolaze kroz nju, dobija stalnu vezu sa svojim budućim JA koje je Jupiter. Stalna veza sa budućim JA koje već postoji je Jupiter. A to daje potpunu zaštitu u svemu, jer šta se natusu može dogoditi ukoliko njegovo buduće JA već postoji? Šta može da mu se dogodi? Ne može ništa naravno. Svaki čovek već ima svoje buduće JA i u odnosu na to ima neprekinutu nit. Potrebno je samo da dopusti da po tom modelu kruži kroz njega. To je znanje koje Jupiter nosi. I to je cela stvar, a to svako ima. Neko se može samo pitati u kojoj budućnosti to njegovo JA živi. I uopšte nije važno. Važno je da ono nudi nadu i da natus ima dobar kontakt sa tom nadom i da nudi taj smisao i da mu to omogućava da bude srećan, i bez ikakvog problema. Važno je zapamtiti, da ako već postoji nečije buduće JA, gde god da se osoba nalazi ovde, to buduće JA egzistira kao njegova realnost. On nije mogao završiti život, on ne može prestati da postoji dok god budućnost postoji. A budućnost uvek postoji. U tome je stvar sa Jupiterom. On je uvek ispred. I zato sve što se vidi u horoskopu kroz Jupitera, uvek mu je potrebno dati da je to novo, da je to najnovije, da je to ono što će tek da dođe, jer je on vrlo blizak prirodi Urana, ali uvek predstavlja sve što je potreba za visokim kvalitetom. Jupiter uvek govori o svemu onome što je veoma skupo, što je vredno. Sve stvari rastu, i sve će u budućnosti biti sve skuplje i sve vrednije, i šta god da je Jupiter danas, gde god da se pogleda njegova pozicija, uvek je iznad proseka. Jupiter nije u proseku i po svojoj vrednosti i po onome što natus može u životu dostići. I onda je logično da se natus pita da li možete živeti životom Jupitera, ako je on uvek predstavnik hi klase u njegovom životu. Da li je to sam natus ili je to samo nada koja se za trenutak pojavi? Da bi mogao, mora doći do nivoa Sunca, do nivoa unutar koga sa 5 možete da gleda 5 što mu je 9, i tada može dalje. Tada može živeti na tom nivou, jer kada natus bude mogao da gleda „svog učitelja“ na način na koji učitelj gleda njega, tada će imati isto ono što ima i on. I na isti način, ako može doći u Sunce, u svoju 5. kuću, što je prvi korak za dolazak do Jupitera, on će imati sve ono što Jupiter može da ima, i na materijalnom nivou i na nivou znanja, na nivou bilo kom koji je potreban. To je Jupiterov standard. Jupiter prosto tako funkcioniše. I ako natus nije dovoljno srećan, Jupiter kaže da natus greši. On kaže –„OK, on još spava“ i pojaviće mu se u munjama, povremeno, kratko, ne bi li ga probudio, ali u jednom trernutku buđenje je sigurno, buđenje je neminovno, zato što on postoji. On postoji kao natusovo bolje JA, kao njegovo sutrašnje JA, njegovo JA koje predstavlja tačku težnje, tačku ravnoteže. Ljudi to zovu nadom.

Bilo da se posmatra na širem nivou ili na užem, uvek se primeti da je Jupiter ono ka čemu se prirodno ide. Sunce i Jupiter su dve tačke oko kojih se sve vrti. Da nema Sunca svi bi se okretali oko Jupitera. Stoga, pošto Sunca ima, prva tačka ka kojoj se ide je Sunce. To je 5. kuća. To je jedini način da se odatle pristupi Jupiteru. Pre toga svako ima Jupitera kakvog je dobio. Ima seriju 9 koja ga podržava u manjoj ili većoj meri, ali ako hoće da se približi Jupiteru, mora doći u isti onaj odnos iz koga Jupiter gleda njega, a to je trigonski odnos  9. kuće ka 1. kući. Kada se biva u 5. kući onda se 9. kuća gleda kao što Jupiter gleda 1. kuću, tačnije 5. pogledom. To je put za pronalaženje smisla, put za pronalaženje Jupitera. Verovao neko ili ne, put za pronalaženje Jupitera nije nikada da se ode i direktno pita Jupiter, već je u tome da se pronađe sreća, da se pronađe zadovoljstvo. Iz tog stanja natus dozvoljava da bude voljen i može da ima sve što ima Jupiter, sve što ima njegovo buduće JA. Zaista je sjajno ako natus napravi kontakt sa svojim budućim JA. To je njegov Jupiter. To je nada za svakoga, i kada jednom to napravi zna da nema razlog da se plaši, jer ne da ne može nestati, nego već postoji unapred, već postoji u budućnosti i ni na koji način ne može nestati. On je prešao preko 1. On je 9. To je cela stvar. To je ono što je potrebno da čovek u sebi živi. Da živi samo potrebu iz tog dela. Dakle svaka osoba u horoskopu može videti koliko ga gleda nešto 5. pogledom, koliko dobija od života, koliko mu njegovo buduće JA ovde daje, da li ga vladar 9. kuće lepo gleda, da li ga Jupiter lepo gleda, ili nešto iz Strelca, nešto iz 2. kuće. U meri u kojoj mu horoskop to daje, uvek ima podršku od onoga što je nada, što je buduće JA i u datoj kući će se izraziti, a kao što je jasno Jupiter je prosto samo uveličano ON (natus), veoma uveličano. Kada je novac u pitanju nema nikakvih problema. Kada je u pitanju znanje, kada je u pitanju prostor, takođe. On mu daje mogućnost širokog kretanja, širokog doživljavanja svih stvari koje su u jednoj potrebi da se ispune sve težnje i ukoliko natus nije u jednoj ljubavi duboko srećan, on će mu dati više ljubavi. Daće pet, deset, koliko god. On će mu proširiti sve. On nema nikakav problem. Jupiter je poznat kao aferoidan ovde na Zemlji, jer kao što se vidi iz ovog horoskopa, ovaj Jupiter kvadrira Veneru orbisom od 5° i u svakom slučaju Jupiter je u tipičnom modelu širenja. Vrlo često se sreće Jupiter koji tranzitira preko vladara Ascendenta upravo onda kada su neke druge stvari naglešene kao opasne, jer on se raduje što će natusa poslati u drugi svet, jer on ne vidi ništa loše u tome, on se uopšte smrti ne boji. On smatra da je mnogo bolje da natus bude na onoj strani srećan, nego na ovoj strani nesrećan. On nema taj problem i on natusa šeta iz jednog u drugi deo. U horoskopu otkrića Urana se vidi da pored četiri teška, loša aspekta koje ne može da prođe, evo Jupitera koji je došao. Jupitera koji je u tačnoj konjunkciji sa signifikatorom. On se ne cenka. Nikada. On samo prebacuje u drugu stranu, u 9, u Nebo i odlazi tamo. Jupiter je Gospod i Gospodin. I sve ono što predstavlja Jupitera je stvar izražene plemenitosti ili smisao. Sunce je prvi korak do Jupitera. Peta kuća je prvi korak do toga. I zato se mogu videti ovi određeni elementi i u Suncu, ali Jupiter je Gospodin. On uvek funkcioniše u tom delu. On nikada ne gleda na sitno, na malo, on nikada ne gleda da li bi mogao ovako ili onako lakše proći. Ne. On se uopšte ne bavi time. On vrlo široko gleda. On nikada ne gleda teško. Ako primeti da nekome loše ide, da mu je u životu teško, da mu je bilo šta teško, on ga vrlo velikodušno povuče u onaj drugi život. Cela stvar je u tome što je doživljavanje stvari kod Jupitera drugačije nego koncept kod običnog čoveka, jer koncept budućeg JA, unapred, koje natusa gleda ovamo, je iz druge osnove. To JA je mnogo sretnije. Bazično se ne boji onoga čega se natus boji. Buduće JA živi u 8. znaku. Njemu je to potpuno normalno. Taj Jupiter je jetra natusa koja pročišćava njegovu krv i njegovu genetiku nonstop. Jupiteru treba to. Sve to što natus daje, cela ta reka što ide, sve se to pušta u njega i on to pročišćava stalno. On se stalno bavi pronalaženjem smisla iz onoga što natusovi preci nisu znali. Iz onoga što su oni ostavili kao bilo koju vrstu besmisla. On pronalazi smisao, on pročišćava, stalno. To je njegova funkcija. U meri u kojoj jedna osoba nađe tu tačku, dobiće svo znanje. Ceo kod koji je postavljen u funkciji života je onaj koji je postavljen od strane Jupitera. Jupiter je zakon. Zakonitost svega. Zakonitost sudbine. Devet ulazi u deset i to će biti sudbina. Devet egzaltira unutar genetike. Svi su rođeni da bi ovde ispravili svoju genetiku, da bi doveli sve neispunjene težnje bilo u čemu do ispunjenja. Preci natusa bi trebalo da su zadovoljni preko njega. Trebalo bi da on pronađe smisao svim ostalim silama koje idu. I Jupiter je tu taj faktor. U meri u kojoj to pronađe u jednom životu, u toj meri dobija dobru Jupiterovu podršku u sledećem. Ima jaku vezu, ima snažnu podršku serije 9 i uvek će to diživljavati kao podršku svog višeg JA, kao podršku nečega što mu dolazi iz budućeg vremena. Ali zato je čitava zakonitost jednog života za svaku osobu da uvek ide ka ispunjenju svoje priče u 5. kući i da iz tog dela automatski postaje kanal za podršku.

Posmatrajući Jupiter i seriju 9 iz jednog horoskopa saznaje se koliko natus ima mogućnosti da ovako poleti, nezavisno od toga gde je, koliko mu je to dato, ali mu to ništa ne govori o tome koliko će zaista biti srećan. To samo daje koliko već ima dobre preduslove da uspe. Da bi bio srećan, da bi uključo ceo ovaj motor, da bi ga aktivirao, potrebno je da se poveže sa svojom 5. kućom, jer da bi buduće JA dalo podršku potrebno je da njegovo prošlo JA (preci i prethodni život) što je sve significirano 5. kućom i 8.kućom od nje što je 12.kuća, da oni budu u jednom stabilnom modelu, da oni budu u jednom odnosu koji predstavlja balans, koji predstavlja ravnotežu, da bi ovo drugo moglo da se potpuno ispolji i da živi kroz njega 100%. Svaki čovek ima u određenoj meri svog Jupitera i svoje 9 koje ga podržava, ali da li će on živeti to 100%, zavisi od toga koliko je blizak sa svojim 5. Taman ako neko ima i malu priču od Jupitera, dobiće dosta ako ode u 5. Ako ima veliku priču od Jupitera, a ne ode u 5, imaće povoljne okolnosti, više povoljnih prilika nego drugi ljudi, ali pitanje sreće je naravno ono koje ostaje da se dodirne. Jupiter ne ide bez Sunca i nema šanse da Jupitera bilo kada neko doživi odvojeno od Sunca, baš kao što nema ni učitelja bez učenika. Ni jedan učitelj ne može to biti ako nije imao svog učitelja. I on je morao biti prvo učenik, da bi postao učitelj. I ceo model je upravo sačinjen od toga. Ko god bio, i gde god bio, 9 je tek druga faza od 5. Jer 9 je opadajući trigon ili ono što se naziva sinister trigon, levi trigon a 5 je rastući trigon i ne može se imati opadajući ako nije pre toga bio rastući. Prva faza jeste rastući trigon, i prvi Jupiter i prvo znanje koje može da se stekne jeste Sunce, pa tek onda iza ide Jupiter. To je odnos. To je model znanja. Stoga je sasvim dovoljno Jupitera posmatrati u natalnom horoskopu kao podršku koju natus dobija iz okolnosti, ali ako neko želi znati da li će natus zaista moći da živi na nivou Jupitera, da li će moći da živi po Jupiterovom standardu (Jupiterov standard je visok standard, sve kod njega košta, Jupiter prosto tako živi, to je njemu normalno samo zato što je malo veći od svega ostalog) pogledaće koliko mu 5 dobro gleda 1, da se natus poveže i odatle da ide ka 9. Jer ako nema toga, ovo će biti samo podrška nekoga i nekih okolnosti koje će mu nešto davati u životu i možda će moći da se preseli u neku drugu zemlju i da živi u nekim boljim okolnostima, ali ne i da bude zaista neko ko je dorastao tim okolnostima i ko u tom okviru živi na taj način. Prvi deo Jupitera je 5. kuća i Sunce. Tek onda dolazi ostalo. To je pleneta koja deluje iz dva dela. Njega nema bez jednog dela. Bez jednog dela je uvek nedostižna priča. Prosečan čovek tog Jupitera ne živi kao sa ličnom planetom. Jupiter je uvek generacijska ili dalja planeta. Sve što je iza Marsa je dalja planeta.

Do Marsa možda i živi ličnim životom, ali dalje ne. Sa Jupiterom ne. Jupiter je okolnost. Znači kod za Jupitera je ono najvažnije što je potrebno i potrebno je zapamtiti da je prvi deo Jupitera Sunce. Iz Sunca nastaje 5. pogledom veza sa Jupiterom i sve biva drugačije. Ceo život biva drugačiji. Jupiter zna i ima i može. To je Jupiter. To je gospodin, to je san višeg JA, težnja koju je natus imao, najmanji zajednički sadržalac svih njegovih težnji, ali uvek je sadržano u tome da je njegovo JA težilo višem ispunjenju na nivou znanja, na materijalnom nivou, na nivou smisla. Uvek u ovom cilju u smeru onoga ka čemuse ide. I zato se i kaže da će sledeći život osobe u svakom slučaju biti nalik njegovoj 9. kući, i naravno 8. kući od samog Jupitera, što je natusu 2. kuća.

Dakle ako se pogleda sam horoskop otkrića vrlo lako se dolazi do zaključka kakva je njegova veza i šta se može očekivati od Jupitera u odnosu sa bilo kojom planetom sa kojom se nalazi u aspektu.


Što se Sunca tiče, Jupiterovo prirodno stanje je da je u trigonu sa njim. Može biti u konjunkciji ili u sekstilu svakako. To je prirodno stanje. Ako ima loš aspekt između ove dve planete on je na pola puta, on ima vezu, ali ta veza traži da se nešto dopuni, da se doradi. Ima velike nade, ali teško ispunjava. Treba pratiti dispoziciju. Dispozitor može da ukaže da će ispuniti potpuno sve nade ako je dobar. Ako nije, natus treba da se bavi samo ispunjenjem Sunca, a Jupiter dolazi iza toga. Znači uvek prirodno, primarno Sunce, jer je to prvi deo Jupitera, a nakon toga idu nade i sve ostalo. Kada se govori o bilo kom lošem aspektu Jupitera sa Suncem, izvesno je da će se ovaj loš aspekt pre svega loše odraziti na finansije budući da taj kod imamo u dispozitoru Jupitera, što je Mars koji je u 2. kući i koji ima egzaktan kvadrat sa Suncem, te stoga ukoliko postoji loš aspekt između Sunca i Jupitera to je kao da ovde gledamo loš aspekt između Sunca i Marsa, što bi se izrazilo primarno na planu finansija, što je vrlo tipičan aspekt ljudi koji očekuju mnogo više od života, koji žele da postignu više, ali na tom planu mogu da izgube ili da imaju osećaj nemanja. To je arhetipski model koji se ovde pojavljuje. Ipak, svaki dobar aspekt Sunca i Jupitera je veoma važan jer Jupiter ovde ima aplikacikoni trigon i on će imati tu tendenciju da uvek bude snažan. Pre svega on daje ovde snagu kroz poreklo, kroz sliku jednog od roditelja koji natusa protežira jer je Sunce ovde vladar 10. kuće i arhetipski govori o ocu, a odnos između Sunca i Jupitera je u orbisu od 4° gde se ponovo dobija slika porekla koja se natusu često nudi. Naravno da Sunce i Jupiter sami po sebi daju sliku života u inostranstvu zato što je orbis 4° pa je priroda njegova da će natusu moći da obezbedi promenu mesta boravka.

U trenutku kada je Uran otkriven Mesec kao vladar 9. kuće je bio u 1. kući u znaku Škorpiona zajedno sa Jupiterom. Mnoge promene mesta boravka, doma, su ovde viđene, a naročito od tog trenutka na ovamo velike migracije ljudi su krenule, kao potreba za nadom u nešto bolje. Konačno, upravo te godine kada je Uran otkriven i SAD su dobile nezavisnost tako da je ovo slika otvaranja mogućnosti i slike jedne nade koja negde postoji. Kada se govori o odnosu Jupitera i Meseca, on je ovde u istom znaku i ovde je slika gde će Jupiter uvek da izvuče Mesec, šta god da se Mesecu događa, jer ako je Mesec u padu Jupiter je tu da ga izvuče, a dispozicijom odlazi u znak Strelca. Kako god bilo dalje, što zavisi od ostalih faktora, tipična slika Jupitera sa Mesecom je slika zaštite, slika koja daje natusu mogućnost da prevaziđe bilo koju teškoću. Dobar odnos Meseca i Jupitera je upravo ta nada koja postoji, ta nada koja može da potpuno izmeni jedan život. Dobar odnos, konjunkcija, sekstil, trigon je vrlo sretna priča koju natus može imati. Naravno mora se pratiti dispozitor, jer od njega će sve zavisiti. Ako je dispozitor loš onda se može imati slika unutar koje natus neće iskoristiti priliku koju je imao, pa iako će biti spašen iza toga, može se naći u novom problemu. Dovoljno je samo setiti se horoskopa Hitlera koji je imao MesecJupiter konjunkciju u znaku Jarca, ali njegov dispozitor Saturn je bio u Lavu u kvadratu sa Marsom iz Bika. I pored svega, pored nade koju su mnogi osećali u nekim ranim periodima, ovo je sve vodilo na priču koja ovde postoji da Mars dolazi u kvadrat sa Saturnom i ima opoziciju sa Uranom. Ako postoji loša dispozicija poznato je da arhetipski to ukazuje praktično da će Jupiter koji se pojavi izvući natusa iz problema, međutim on tu priliku, po pravilu, po inerciji, neće iskoristiti mudro, već će upasti u sledeći problem. Nije li Jupiter ovde kredit koji neko dobija u svom životu? Kredit u bukvalnom i metaforičkom smislu. Natus dobija mogućnost da nešto kupi, ali mora da otplati tu stvar. Ako ne iskoristi tu priliku koju je imao, upada u veće probleme, upada u veće dugove. Naravno da je Mesec u Škorpionu slika novca koji nije natusov, slika ulaganja, i slika svake investicije i mogućnost da natus dobije kredit i da može da napravi nešto, tako što će se udružiti sa svojih 30 godina unapred i napraviti sebi kuću, jer će uzeti takav kredit. Zadužiće svojih 30 godina unapred, zadužiće svoje buduće JA. Ali treba pratiti dispozitora. Ako dispozitor nije povoljan, ova mogućnost iz 2. kuće u konjunkciji sa Saturnom govori o dugovima, o problemu što se i događa određenom broju ljudi koju imaju takvu vrstu inercije. Kod Jupitera je glavna stvar voditi računa o nepreterivanju. Ako se previše uzme, natus to ne može da izdrži. Prvi korak za Jupitera jeste 5. kuća i tada natus neće imati nikakvo preterivanje već će tačno dobijati onoliko koliko daje. Jupiter natusa gleda 5. pogledaom pa ako i natus njega gleda 5. pogledom ima tačno taj balans. Ali ako natus vidi Jupitera i kaže – „ja bih hteo sve ovo“, to ne može, jer nije dorastao tome. To će biti prejako. Ne može da primi tu količinu nečeg dobrog, ne može da izdrži na bilo kom nivou. Dakle prvi deo Jupitera za natusa na Zemlji jeste Sunce.

Kakav je odnos između Jupitera i Merkura? Jupiter se nalazi u Škorpionu, a Merkur u Ovnu i rekli bi da nemaju nikakav odnos. Ipak ako se posmatra da je jedan dispozitor Jupitera Pluton koji je u 3. kući i koji ima sekstil sa ovim Merkurkom, jasno je da je Jupiter onaj koji podučava Merkura i koji mu daje dosta znanja, da je taj odnos onaj koji je veoma inteligentan. Jupiter i Merkur su natalno preko dispozitora u jednom sekstilnom odnosu, govoreći iz toga ne samo o učenju i o znanju ili inteligenciji, već i o kretanju i putovanjima. Naravno, ovde je zanimljiv i drugi dispozitor Mars, koji se nalazi u znaku Strelca u 2. kući, koji ima tačnih 108° sa Merkurom, što je tridecil aspekt, ili kvintil i po, jer on deli ceo krug na 108 i 72 i vrlo srećan i uspešan aspekt ovde govori o trgovini, o sposobnosti 2. kuće i sposobnosti da unese novac. Arhetipski odnos Jupitera i Merkura je pre svega povoljan odnos saznavanja. Ne postoji nikakav loš odnos između ova dva tela. On može biti više okrenut ka materijalnoj vrednosti ako se gleda ovaj Mars koji je u 2. kući u tridecilu sa Merkurom, ili će biti više intelektualna veza ako je povezan više sa 3. kućom. Svaki loš odnos Merkura i Jupitera nikada ne može biti previše opasan, previše jak, zato što oni natalno nemaju previše negativnu kombinaciju. On će se izraziti kada je u lošem aspektu na način da natus ne spaja teoriju i praksu, da ne živi ono o čemu govori, da ima određenih odlaganja kada su u pitanju putovanja, određenih prepreka, ali ovo ne dovodi do bilo kakvih velikih teškoća. Oni su pre svega zamišljeni da funkcionišu zajedno. Natus u najlošijoj varijanti može izgubiti malo od onoga što bi mu Jupiter dao, jer kao da taj Merkur nije sposoban da lagano primi ova sva znanja i sve mogućnosti koje Jupiter daje.

Odnos Jupitera i Venere je natalno u kvadratu i vidi se da je to ovde kvadrat sa egzaltiranom Venerom koja je upravo na zvezdi Deneb Adige iz konstelacije Signus ili Labud. To je upravo bila čuvena Jupiterova afera koju je imao sa Ledom kada se pretvorio u labuda i kada je sa njom dobio Poluksa, a ona sa svojim mužem Tindarejom Kastora i tako su nastali blizanci iz ove čuvene afere. Ovde se vidi aferoidni Jupiter. Jupiter je u svakoj kombinaciji sa Venerom sklon aferi, posebno kada je u pitanju konjunkcija, kvadrat, opozicija, Venera u 9. kući, Venera u Strelcu. Eventualno kada su potpuno harmonični aspekti, postojaće određeni elementi koji nisu tipična afera, ali skoro da su to, jer veza Venere i Jupitera izgleda previše dobro da bi bila stvarna, pa se nekada čini da su razlozi ulaska u vezu neki drugi od onih koji su vezani za jednu ljubav samo sa jednom osobom. Naravno mogućnost da ovo bude prava ljubav ovde postoji, no to je u ovom horoskopu ili preko esencijalnog dela gledano jedna od najvećih Jupiterovih slabosti. Jupiter će težiti ispunjenju svih prohteva koje ima, i ako natus ne nađe prethodno zadovoljstvo u svojoj 5. Kući, ako prethodno ne bude veoma sretan u svom životu, svaka veza sa Jupiterom će najpre ličiti na aferu, jer vrlo teško je nositi se sa Jupiterom, a ne biti vrlo zadovoljan u ljubavi, jer on će tražiti od natusa da ima i drugu i treću i petu ljubav, i sve ljubavne afere, zato što jednostavno njegovo buduće JA zna da on neće biti sa tom osobom sa kojom nije sada sretan. Zna da je vezan za nekog drugog i on natusu daje te mogućnosti. Ako neko želi da i u budućem životu bude sa osobom sa kojom je sada, onda sa tom osobom sada mora biti jako sretan, veoma sretan u svojoj 5. kući. A ako nije spreman da u sledećem životu bude sa istom osobom zajedno, onda mu Jupiter donosi razne afere. To je prosto ta priroda. On to tako gleda. Za njega nisu stvari određene u tom vremenu. On donosi mnogo veza, mnogo potreba.

Što se Jupiterove veze sa Marsom tiče, rekli bi da je snažna, pozitivna, uzročnoposledična. Jupiter se nalazi u 1. kući i u njemu već živi Mars. Jupiter predstavlja onoga ko podržava energiju natusa i prirodna veza između Jupitera i Marsa jeste trigon ili kako bi ovaj horoskop ovde naglasio može biti i konjunkcija, jer ne samo što je Jupiter u 1. Kući, već je Mars u 9. znaku, tako da je njihov odnos odnos koji donosi pobedu, uspeh. Jupiter i Mars zajedno daju onu priču u kojoj je natus pobedio pre nego što je ušao u bitku, jer iza njega stoji njegov budući JA, on ga podržava i koji pre nego što je natus pobedio on je već pobedio i to se sada samo odigrava kao na filmu. To je važno za svakog sportistu, za svakogs ko ide u neko takmičenje, gde ima osećaj unutar koga je stvar već završena, pre nego što uđe u nju. To je Jupiterov doprinos Marsu, to je njihov prirodan odnos. No šta raditi ako je loš odnos? Samo ići u 5. kuću. Jednostavno cela stvar je u tome, ako natusu nije dato, ako ima na pola aspekt, kvadrat, opoziciju a nemate dobru dispoziciju, odlazak u 5. kuću će mu omogućiti sve ono što mu je potrebno da ne bis preterao, da ne bis upao u nevolju, jer Mars i Jupiter u lošem aspektu će upasti u problem. U problem sa brzom vožnjom za koju će morati da plati kaznu. Njegovo buduće JA će mu naplatiti kaznu. Reći će – „voziš brže nego što si sretan“. Natus mora otići u 5 i držati se toga i dobiće balans koji je potreban. U 90% svih slučajeva Jupitera ne dirati direktno, nego samo indirektno. Samo preko 5. kuće. Samo oni koji imaju već sve dobro postavljeno mogu da očekuju da odatle dobiju direktno. No Jupiter i Mars su natalno dobri.

Međusobni odnos Jupitera i Saturna dobro je postavljen i koliko god izgledalo da su u jednom ratu, nisu. Jer naime iz Jupitera nastaje Saturn. Svo znanje je konačno zgusnuto u formi, u formi genakoje svi ljudi imaju. To znanje je došlo iz 9. Sve iz 9 se zgusnulo u 10 u formi Saturna. Stoga, ako se odavde pogleda ne samo što se Saturn nalazi u znaku Strelca, nego je i Jupiter kao dispozitor toga sa vladarem 10 kuće, što je Sunce, te stoga vidi se ponovni pokazatelj unutar koga će u životu sve ići tako da je postizanje jednog cilja, jedne strukture, jedne sudbine koju neko u sebi stvara u životu, nivoa na kome će živeti, vrlo zavisno od školovanja, od obrazovanja koje negde neko postigne, da bi postigao određeni status. Taj status koji je sudbina, koji predstavlja ono gde je neko došao, zavisi od onoga šta je bilo u 9. Tako je to predstavljeno i u svim drugim sistemima, državama, društvima. Jupiter i Saturn su prirodno normalno trigonski faktori. Jer je Jupiter u trigonu sa vladarem 10. kuće u ovom arhetipskom horoskopu. Posmatrajući u odnosu sa svim vidljivim planetama, Jupiter ni sa jednom nije imao nikakav problem. Gledano od Sunca do Saturna, on je arhetipski zamišljen da je sa svima dobro postavljen, sa bilo kojom od planeta. On je zamišljen da nema preveliki problem. Negde će dati neku aferu, daće nešto što je više, ali najslabija tačka mu je Venera, najslabija tačka mu je stvar zadovoljstva u ljubavi i u toj meri je neophodno da se bude jak sa 5. kućom da bi se ovaj Jupiterov poriv prevazišao, a ovo ostalo ide drugačije.

Što se tiče Urana i Jupitera kada se gleda ovaj horoskop reklo bi se da Saturn i Mars koji se nalaze u Jupiterovom znaku čine opoziciju sa Uranom preko ose 28 i šta bi to moglo doneti? To je mogućnsot dobitka novca od svih hazarda, od svake kocke, od svega što se hoće brzo neočekivano. To je čuveni kockarski aspekt, pa će loš odnos Jupitera i Urana izazvati gubitak novca naglo. Ali potrebno je pratiti njihove dispozitore, što su ovde Merkur i Pluton koji ponovo daju sliku da postoji deo kada su oni u dobrom odnosu, deo koji je pre svega vezan za sva ezoterična znanja, jer je to Pluton u 3. Kući. To je dispozitor Jupitera u Vodoliji u sekstilu sa Merkurom. Naravno da je ovo dobar odnos i za astrologiju i za svako znanje koje ide izvan uobičajenih delova, za svaku nauku, otkriće i sve ostalo. No ovo je odnos Zevsa i njegove munje koja ponekad može biti problematična.

Prirodni odnos koji imaju Jupiter i Neptun je već sam po sebi dosta jasan zato što je Jupiter u Neptunovom znaku takođe u sedištu, u Ribama, konačno zato što ga je njegova majka Rea sakrila u jednu pećinu na Kritu, na ostrvu odakle je on rastao, i kada je ojačao suprotstavio se Hronosu. Ali 4. kuća od 9. kuće je upravo 12. kuća ili znak Riba ili znak tog ostrva odakle on ide. Tako je Jupiterovo postojanje, Jupiterov prapočetak, Jupiterov dom, Jupiterova kuća upravo u 12. kući. Stoga svaki natus pored toga što ima priču svog budućeg JA u 9, ono živi u njegovoj 4 od 9 što je 12. Živi u njegovoj podsvesti ili verovali ili ne živi u trenutku završetka prethodne inkarnacije, što je sada model izučavanja karmičke astrologije. Ali način da čovek dostigne svoje buduće JA je da bude dobro povezan sa svojim prošlim JA što su 5 i 12. Tek priča iz 12 kuće ili Neptunove kuće je ovde takva da Neptun nema izražene aspekte sa Jupiterom, izuzev jednog daljeg septila, ali ima Jupiter preko svog dispozitora Plutona trigon sa Neptunom. Tako da koliko god odnos između njih bio mističan ili skriven, on je podržavajući. Jupiter i Neptun su zajedno i veoma podržavaju, u smislu da Jupiter živi skriveno. Jupiter je skriven i sve vredne stvari su naravno uvek skrivene u natusovom životu. Sve stvari do kojih dođe kao spoznaja treba da budu skrivene da bi ih živeo. Sve stvari koje su iz njegovog budućeg JA što su njegove poruke, su jedna tajna koja živi u njemu i koja treba kao takva da bude skrivena. Jupiter i Neptun daju jaku silu, jako dobar kanal za ostvarenje bilo čega, zato što tu postoji dobra veza sa budućim JA, baš kao što je Jupiter bio skriven, i bio na sigurnom i kao takav uspeo da prevaziđe Hronosa ili vreme kasnije. Ovo je dobra spiritualna podrška, a pod spiritualnom podrškom danas podrazumevamo povezanost sa svojim budućim JA, jer to predstavlja jednog normalnog čoveka. Loš odnos između Jupitera i Neptuna izražen je samo preko dispozitora Neptuna što je Venera, i ima kvadrat sa Jupiterom i opet će biti izražen pre svega u gubitku novca zato što je Jupiter vladar 2. kuće i Neptun ga preko dispozitora prelazi. To može biti novca koji je u saradnji sa nekakvim prijateljem, jer je u pitanju 11. kuća odakle novac može da ode i da se izgubi, ali svakako preko dispozitora i od strane nekoga ko je vezan za samu kuću, porodicu. Taj novac može da se izgubi i preko braka zato što je Venera ovde i vladar 7. kuće. Vladar je 7 i 11 i nalazi se u 4. kući. Ali primarno je razočaranje i gubitak finansija njegov problem na koji se iz ovog ugla on primarno manifestuje. Naravno, treba pogledati i ostale faktore u horoskopu, ali Jupiter sa Neptunom u zavisnosti od pozicije ili ne, ima ova dva svoja rešenja, dva izlaza.

Odnos Jupitera i Plutona je vrlo zanimljiv, zato što definitivno može govoriti o velikom novcu, o novcu koji je nasleđen, zato što je već Jupiter sam u 1. kući u Škorpionu, a vladar je 2. kuće i nalazi se zajedno sa Mesecom. To sve daje sliku porodičnog nasleđa koje može da bude veliko, gde Pluton može mnogo toga otkriti, a kako je druga polovina Plutona ovde zajedno sa Saturnom, vidi se još i slika u kojoj će ova kombinacija dati mogućnost da se otkrije bilo kakvo tajno blago koje je zakopano negde, bilo od strane predaka ili nečeg drugog, ali prilikom nekog bežanja, jer je u pitanju opozicija sa Uranom, pa sve to živi kao mogućnost Jupitera i Plutona. Novac, vrednost, bogatstvo koje negde ide preko nekog nasledstva. Naravno ako je aspekt loše postavljen, a ovde je jedan dispozitor Jupitera Mars, a dispozitor Plutona Uran ili Saturn koji su spojeni, pa je sve to opozicija sa Uranom, potrebno je razmišljati koliko će ovo dovesti do sukoba zbog novca, do ratova oko novca, koliko ovo može da bude opasna i teška priča, jer se ovde povlače upravo tri najteže planete MarsSaturn u opoziciji sa Uranom, a koje u sebi nose Jupitera i Plutona koji su potencijalno veliko bogatstvo. Ovaj Pluton u horoskopu otkrića jeste bogat, zato što u znaku Škropiona živi Jupiter koji je vladar 2. kuće. Ima puno novca. I taj Pluton koji samim tim u sebi nosi Jupitera koji je u Vodoliji i koji preko dispozitora nosi Urana u 8. kuću daje naravno i sukobe i opasnosti. Stoga je uvek važno u kojoj meri inatus igra ulogu ovog arhetipa. Zato što ako je Jupiter  Pluton u lošem aspektu, pre svega će se izraziti u ovoj opozciji koja ovde postoji, a još ako se to izrazi preko dispozitora koji su MarsSaturn ili Uran, onda je to tipičan odnos ovoga što ovde postoji. To je prosto kod. U meri u kojoj su oni dobri predstavljaju najjaču sliku dobre postavke za dobijanje novca ali naravno i svaku mogućnost da se natus izvuče iz opasnih situacija.

Dakle, svaka planeta u svom funkcionisanju izražava jednu prirodu koju ima u svom arhetipskom horoskopu koji je izražen ovim primarnim horoskopom otkrića Urana i odatle se mogu razumeti kodovi tih planeta, međutim ono što je potrebno razumeti za Jupitera je, da je on planeta koja je poslednja od nedodirljivih planeta, od onih koje nisu lične planete, koje ljudi ne žive u svom svakodnevnom životu, te je stoga za dolazak do Jupitera potrebno imati još jedan korak pre toga a to je 5. kuća. Kao što je već rečeno za priču o Saturnu, o sposobnosti da se sam model duše napravi tako da može da propušta kroz sebe sve uplive koji dolaze, kao što je rečeno o Uranu, Neptunu i Plutonu kao materijalnim nosačima planeta koje je neophodno imati da bi ovo moglo da se živi, isto tako za Jupitera je jasno da bi ga natus imao, mora ostvariti Sunce, 5. kuću. Za Saturna, do prirode 4, do lakoće u duši. Za Jupitera do polja sreće, a one dalje planete već imaju svoje strukture koje su im nosači. Jupiter predstavlja nadu, i predstavlja ono što čovek može da ostvari, pa ako čoveku nije njegovo buduće JA previše direktno naklonjeno kao u prethodnim primerima, potrebno je znati kako ga usmeriti ka tome. Većina ljudi može da se poveže sa svojim malim Jupiterom, sa prvim delom Jupitera tj. sa svojim 5 kako bi ga pospešila.  

Deo predavanja iz serije "Kepler Klub 2008"
©Aleksandar Imširagić

DrDule Design © Spicum.com. All rights reserved.

Top Desktop version

Threesome
Creampie
Blowjob
Blowjob
Threesome
Orgy
Blowjob
Orgy
Blowjob
Blowjob
Orgy